Aanmelden bij Belasting?

Post hier je vragen over belasting, WAO en AOW in Thailand.
Moderators: Chang, Patriot, Broom

Moderator: Loempia

Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
johnny013
Zeer veel ervaring
Zeer veel ervaring
Berichten: 136
Lid geworden op: zaterdag 28 september 2019, 11:55
Locatie: Jomtien Beach

Re: Aanmelden bij Belasting?

#16 Bericht door johnny013 » vrijdag 24 januari 2020, 05:01

Lammert de Haan schreef:
donderdag 23 januari 2020, 18:11
johnny013 schreef:
donderdag 23 januari 2020, 03:25
Ik ben in oktober 65 jaar geworden en met vervroegd pensioen gegaan... mijn AOW datum is februari 2021.

Ik heb een Non Immigrant O single entry, en ik ben sinds 1 januari in dit land en vooralsnog niet van plan om ooit nog terug te gaan.

Ik heb 2 pensioenen... Vervoer en ABP. Ik heb geen werk hier, en ben het ook niet van plan.

Ik heb uit je antwoorden begrepen dat het zaak is om me wel degelijk te laten inschrijven... Ik ga de komende week met mijn dame naar het plaatselijke belastingkantoortje, hier in Jomtien... heb het gevonden op internet en neem aan dat men daar mijn inschrijving kan behandelen... mocht dat niet zo zijn dan zal men mij wel doorverwijzen naar een groter of hoofdkantoor.

Dank voor jullie hulp.

Dag Johnny,

Ik lees dat jij pensioen geniet van Pensioenfonds Vervoer en van het ABP. Deze combinatie zou er wel eens op kunnen wijzen dat jouw ABP-pensioen is verkregen vanuit een functie bij een gemeentelijk vervoersbedrijf, zoals bijvoorbeeld de Rotterdamse RET Mocht dat het geval zijn dan is, naast jouw pensioen van Pensioenfonds Vervoer, ook jouw ABP-pensioen belast in Thailand en niet in Nederland.

Een gemeentelijk vervoersbedrijf oefent nl. geen door de wet aan een overheidsorgaan opgedragen overheidstaak uit maar is een op winst gericht (overheids)bedrijf, vallend onder de Vennootschapsbelasting en zijn daarnaast BTW-plichtig.. Haar medewerkers vallen dan ook niet onder de Ambtenarenwet (met een eenzijdig aanstellingsbesluit) maar onder een eigen CAO (met een tweezijdig aan te gaan arbeidscontract). Als een zogenaamde B3-instelling kunnen zij zich wel aansluiten bij het ABP maar dat betekent niet dat men daarmee de status van “ambtenaar” verkrijgt.

Ga dit dus voor jezelf terdege na!

E.e.a. is als volgt geregeld in het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting:

"Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten
1. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel en het eerste lid van artikel 19, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking betaald aan een inwoner van een van de Staten, alsmede aan een zodanige inwoner betaalde lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.

Artikel 19. Overheidsfuncties
1. Beloningen, daaronder begrepen pensioenen, betaald door of uit fondsen in het leven geroepen door een van de Staten of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of aan dat onderdeel of dat plaatselijke publiekrechtelijke lichaam daarvan in de uitoefening van overheidsfuncties, mogen in die Staat worden belast.
2. De bepalingen van de artikelen 15, 16 of 18 zijn evenwel van toepassing op beloningen of pensioenen ter zake van diensten, bewezen in het kader van een op winst gericht bedrijf uitgeoefend door een van de Staten of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan."

Kortom: pensioenen, verkregen uit een functie bij een (op winst gericht) overheidsbedrijf, vallen onder de werking van artikel 18 van het Verdrag en zijn daardoor enkel belast in Thailand.

Er is geen enkele haast bij om je te laten inschrijven bij een (regionaal) Revenue Office. Je bent nog lang geen fiscaal inwoner van Thailand voor je vanuit Nederland en in Thailand ingebracht inkomen. Als “non-resident” ben je dus voor wat betreft dit inkomen nog geen belastingplichtige voor de Personal Income Tax (PIT).

Lees maar eens wat het Revenue Department daarover op haar website vermeldt:

“Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.”

De benaming “taxpayers” acht ik zeer onzorgvuldig gekozen. Gelet op de hoge vrijstellingen en aftrekposten en de eerste schijf voor de PIT van 0% over de eerste 150.000 THB is niet iedere “belastingplichtige” tevens “belastingschuldige” en daardoor “belastingbetaler” (“taxpayer”) . Dit is een veel voorkomende, klassieke fout!

De tekst t.a.v. residents: “to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand” betekent dat Thailand slechts heft over jouw Nederlands inkomen, voor zover jij dat inkomen in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk hebt ingebracht in Thailand. Mocht je bijv. in januari geld inbrengen in Thailand, wat op 31 december al op jouw Nederlandse bankrekening stond, dan kun je niet spreken van inkomen wat je in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk in Thailand hebt ingebracht. Naar Nederlandse begrippen hebben we het dan niet over “box 1 – werk en woning” maar over “bos 3 – sparen en beleggen”.

Mocht je voor het verstrijken van de 180 dagen (of 183 dagen zoals het Verdrag voorschrijft) besluiten om te gaan verhuizen naar Timboektoe in Mali, dan val je al helemaal niet onder de werking van het Verdrag en geniet je geen enkele verdragsbescherming omdat Nederland geen Verdrag ter vermijding van dubbele belasting heeft gesloten met Mali.
Het gevolg is je in Mali belasting verschuldigd bent over je wereldinkomen en in Nederland over je vanuit Nederland verkregen inkomen. Daar jij in Thailand nog een “non-resident” bent, heft zij geen belasting over je vanuit Nederland afkomstige inkomen (voor zover zij heffingsbevoegd zijn).

M.a.w.: als je je pas in de tweede helft van 2020 voor het verkrijgen van een TIN meldt bij een (regionaal) Revenue Office dan ben je nog rijkelijk op tijd.

Ook met het aanvragen van vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting voor wat betreft het pensioen van Pensioenfonds Vervoer en mogelijk ook van het ABP ben je nog veel te vroeg. Zo’n aanvraag wordt niet in behandeling genomen en wel om twee redenen:

a. om onder de werking van het Verdrag te vallen en dus verdragsbescherming te genieten moet je minimaal 183 dagen in Thailand hebben gewoond of verbleven;
b. je moet een recente aangifte met bijbehorende aanslag voor de PIT dan wel een recente verklaring belastingplicht woonland bij de aanvraag over leggen.

Nu moet je de uitdrukking “aanslag” voor wat Thailand betreft met een korreltje zout nemen:. Thailand vaardigt nl. geen aanslag(biljet) uit, welke je vervolgens binnen 6 weken moet betalen. In Thailand geldt “boter bij de vis”: direct nadat het te betalen bedrag is vastgesteld moet je ook al betalen. Van zo’n betaling krijg je een soort van kassabon (net als bij de supermarkt, maar dan wel met jouw naam en TIN erop).
Ook kun je van je aangifte en van de betaling een soort van samenvatting krijgen met het in het Engels gestelde formulier R.O.21.

Hetzelfde geldt t.a.v. de verklaring belastingplicht woonland. Daarvoor hanteert de Thaise fiscus haar (eveneens in het Engels gestelde) eigen verklaring, nl. het formulier R.O.22.
Fiscaal juridisch gezien is deze verklaring zelfs van een beter gehalte dan haar in het Engels gestelde tegenhanger van de Belastingdienst/kantoor Buitenland!

Voor het verkrijgen van vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting worden beide formulieren dan ook door de Belastingdienst/kantoor Buitenland geaccepteerd als bewijs van het zijn fiscaal inwoner van Thailand

Pas in 2021 kun je aangifte doen voor de PIT. Dat betekent dat je in principe pas in 2021, na het doen van aangifte, in het bezit kunt komen van de formulieren R.O.21 en R.O.22 en dus pas in 2021 een aanvraag kunt indienen om vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting. Er zijn me echter enkele gevallen bekend, waarbij het Revenue Office bereidt was al na meer dan 180 dagen wonen in Thailand en vooruitlopende op het doen van aangifte, een verklaring belastingplicht woonland (het formulier R.O.22) af te geven. Dit zou jij ook kunnen proberen in de tweede helft van 2020. Doorgaans wordt dit echter geweigerd maar “wie niet waagt wie niet wint”.

Wat betreft het hiervoor onder b. gestelde heb ik een drietal beroepsprocedures lopen bij Rechtbank Zeeland – West-Brabant, vestiging Breda. Ik ben nl. van mening dat het daar geformuleerde vereiste van het overleggen van een recente aangifte met bijbehorende aanslag dan wel een recente verklaring belastingplicht woonland in strijd is met de leer van de vrije bewijsvoering, welke geldt binnen het Bestuursrecht. Niet de Belastingdienst/kantoor Buitenland maar de Bestuursrechter bepaalt wat toegelaten wordt als bewijs van het zijn van fiscaal inwoner van (in dit geval) Thailand.

Voor donderdag 27 februari om 11:35 staat de eerste zaak op de rol. Of ik ook deze zitting bij ga wonen is nog maar de vraag. Zo’n zitting duurt doorgaans een klein halfuur terwijl ik voor het bijwonen al gauw 7 à 8 uur reistijd kwijt ben!
Daarbij is het de vraag of de rechter wel aan een inhoudelijke behandeling toekomt, daar de Belastingdienst/kantoor Buitenland, lopende de beroepsprocedure, aan mijn klant alsnog vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting heeft verleend!

Daar heeft de Belastingdienst zelfs een slogan voor bedacht, nl.:

”Gemakkelijker kunnen we het u niet maken (maar wel moeilijker)”

Het eerste deel van de slogan is maar al te waar: men kan het echt niet! Voor wat betreft het tweede deel van de slogan schoort de Belastingdienst en dan met name kantoor Buitenland, een ruime voldoende!

Goedemorgen Lammert,

Dank voor je uitgebreide uitleg... ik zal het aanstonds nog een keer goed doorlezen.

Je zit in de goede richting... het ABP pensioen is van 10 jaar noeste arbeid als buschauffeur bij het Gemeente Vervoer Bedrijf Amsterdam, het GVB, te weten van 1978 tot en met 1988. Voor zover ik mij kan herinneren werden wij destijds semi-ambtenaren genoemd.

Gisteren was het pensioenenuitbetaaldag (mooi Scrabblewoord) ... kan het daarom zo zijn dat ik in, tegenstelling tot de vorige drie maanden, nu een bedrag heb ontvangen dat grofweg zo'n 57% hoger ligt op mijn ABP pensioen... en een bedrag dat ongeveer 43% hoger ligt op mijn Pensioenfonds vervoer?

Ik ga dus omstreeks september van dit jaar naar de plaatselijk R.O. voor het formulier R.O.21 en of 22... mocht dat niet lukken dan alles tegelijk met de aangifte PIT in het begin van 2021

Als ik het zo goed heb samengevat is het mij zeer duidelijk en zal ik je op de hoogte houden van de voortgang van e.e.a.

Voor nu, enorm bedankt...


Het is zoals het is...

Gebruikersavatar
johnny013
Zeer veel ervaring
Zeer veel ervaring
Berichten: 136
Lid geworden op: zaterdag 28 september 2019, 11:55
Locatie: Jomtien Beach

Re: Aanmelden bij Belasting?

#17 Bericht door johnny013 » vrijdag 24 januari 2020, 06:52

erik-kuijpers schreef:
donderdag 23 januari 2020, 07:50
En jouw ABP, is dat staats- of bedrijfspensioen?

Als je die inschrijving hebt kun je de vrijstelling voor jouw Nederlands niet-staatspensioen gaan aanvragen. Dat kan een probleem geven want Heerlen vraagt niet alleen de inschrijving maar ook een aangifte. Jij bent in TH sinds 1-1-20 dus jouw eerste Thaise aangifte volgt pas in 2021. Geef dat duidelijk aan in jouw verzoek om vrijstelling. Je zult mogelijk een vrijstelling krijgen voor slechts 2 of 3 jaar......

Dat je niet van plan bent terug te gaan ken ik; ik had dat plan ook. Maar dingen kunnen veranderen in je leven...... Bij mij was dat invaliditeit en het ontbreken van een zorgpolis.
Goedemorgen Eric,

Dank voor je antwoord, ik zag het even over het hoofd, het is me duidelijk.

En inderdaad, dingen kunnen veranderen... het lijkt me niet gemakkelijk na zoveel jaar Thailand weer terug te moeten in het van regeltjes en wetjes gevulde kouwe NL.

Als persoonlijke omstandigheden je je daartoe dwingen is het niet anders.

Gezonde mensen hebben vele wensen, een ziek mens heeft er maar één...
Het is zoals het is...

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: Aanmelden bij Belasting?

#18 Bericht door Lammert de Haan » vrijdag 24 januari 2020, 14:15

johnny013 schreef:
vrijdag 24 januari 2020, 05:01


Goedemorgen Lammert,

Dank voor je uitgebreide uitleg... ik zal het aanstonds nog een keer goed doorlezen.

Je zit in de goede richting... het ABP pensioen is van 10 jaar noeste arbeid als buschauffeur bij het Gemeente Vervoer Bedrijf Amsterdam, het GVB, te weten van 1978 tot en met 1988. Voor zover ik mij kan herinneren werden wij destijds semi-ambtenaren genoemd.

Gisteren was het pensioenenuitbetaaldag (mooi Scrabblewoord) ... kan het daarom zo zijn dat ik in, tegenstelling tot de vorige drie maanden, nu een bedrag heb ontvangen dat grofweg zo'n 57% hoger ligt op mijn ABP pensioen... en een bedrag dat ongeveer 43% hoger ligt op mijn Pensioenfonds vervoer?

Ik ga dus omstreeks september van dit jaar naar de plaatselijk R.O. voor het formulier R.O.21 en of 22... mocht dat niet lukken dan alles tegelijk met de aangifte PIT in het begin van 2021

Als ik het zo goed heb samengevat is het mij zeer duidelijk en zal ik je op de hoogte houden van de voortgang van e.e.a.

Voor nu, enorm bedankt...
Dag Johnny,

Dat betekent dat jouw ABP-pensioen ook slechts in Thailand is belast. Ik was er al “bang” voor door de combinatie van pensioenfondsen. :giggle2:

Dat je nu netto meer overhoudt klopt wel alhoewel ik de door jou genoemde percentages niet kan plaatsen. Dit kan enkel als op geen van beide pensioenen de algemene heffingskorting is toegepast.

Even een rekenvoorbeeld. Stel dat je voor de 10 jaren ABP een pensioen hebt opgebouwd van € 500 per maand. Dan zou de loonheffing van 36,55% over december € 183 bedragen. Daarnaast bedroeg de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 5,7% is € 29. Dat geeft dan netto € 288.

Bij wonen in Thailand wordt enkel 9,7% aan loonbelasting ingehouden, oftewel € 49. Dat geeft dan netto € 452. Dat is € 164 meer t.o.v. december. Oftewel 57%.

Maar in dit rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met een vermindering van de loonheffing over december t.z.v. de algemene heffingskorting van in dit voorbeeld maximaal € 183 per maand (is gelijk aan het bedrag van de loonheffing).
M.a.w.: over het pensioen van € 500 zou in feite over december geen inhouding behoren plaats te vinden t.z.v. de loonheffing maar alleen voor wat betreft de bijdrage Zvw.

Ga dit voor jezelf nog even goed na. Jij zou op aangifte nog wel eens recht kunnen hebben op een teruggaaf aan inkomstenbelasting betreffende de maanden oktober, november en december van totaal € 618.

Het is overigens ook niet gebruikelijk dat pensioenfondsen automatisch overgaan tot het toepassen van heffingskortingen.
Deelnemers aan een pensioenfonds hebben meestal te maken met meerdere bronnen van inkomen, zoals een AOW-uitkering of van ook nog een ander pensioenfonds, terwijl je maar op een bron van uitkering de heffingskortingen kunt laten toepassen zonder later in de problemen te komen omdat je daar ook maar 1 keer recht op hebt. De pensioengerechtigde behoort dus zelf aan z’n pensioenfonds door te geven of de heffingskortingen moeten worden toegepast. Dat heb jij kennelijk niet gedaan, waardoor je nu op aangifte dus inkomstenbelasting terug kunt krijgen.

In september a.s. is enkel het formulier R.O.22 (de verklaring belastingplicht woonland) aan bod. Het formulier R.O.21 kun je pas krijgen na het doen van aangifte.

Maar mocht ik volgende maand bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant in het gelijk worden gesteld, dan is het formulier R.O.22 voor het verkrijgen van vrijstelling voor de loonbelasting op jouw pensioenuitkeringen niet meer van belang en kun je met alle mogelijke middelen die je ter beschikking staan, aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand.

Reken er verder op dat je volgend jaar een uit 58 bladzijden bestaande aangifte met zo’n 100 bladzijden toelichting thuis gestuurd krijgt (de zgn. papieren M-aangifte). Daar jij echter vanaf 1 januari in Thailand woont en naar ik aanneem ook per die datum bent uitgeschreven uit Nederland, zal het invullen van dit formulier niet zo’n probleem opleveren. Je bent in dat geval immers het gehele jaar buitenlands belastingplichtige.
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
jomel17
Expat
Expat
Berichten: 1183
Lid geworden op: zondag 26 november 2006, 18:13
Locatie: Khon Kaen

Re: Aanmelden bij Belasting?

#19 Bericht door jomel17 » vrijdag 24 januari 2020, 14:50

@ johnny013
Ik ben ook sinds 1-1-2020 uitgeschreven in NL.
Heb 2 pensioenen de grootste is van SPOV, de kleine van pfvervoer .
Spov hield netjes rekening met de zvw echter pfv niet.
Ik heb hier een mailtje over gestuurd aan pfv 3 dagen geleden maar nog geen antwoord gehad.
หลงรัก

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1996
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32
Locatie: Friesland & Thailand

Re: Aanmelden bij Belasting?

#20 Bericht door erik-kuijpers » vrijdag 24 januari 2020, 15:59

Reken er verder op dat je volgend jaar een uit 58 bladzijden bestaande aangifte met zo’n 100 bladzijden toelichting thuis gestuurd krijgt (de zgn. papieren M-aangifte).

88 Pagina's 'nog maar' Lammert. Men verbetert langzaamaan zijn leven. Kost je een dag om je daardoorheen te worstelen. Ik kan me voorstellen dat de gewone burger daar tureluurs van wordt; ik werd het al bijna en ben toch bepaald geen leek. Ben in afwachting van de definitieve aanslag; de voorlopige teruggaaf heb ik al en die was te ruim bemeten.

Over 2019 moet ik geld terug beuren dus zodra de aangifte klaar staat vul ik hem in.
Hoe meer je weegt des te lastiger is het je te kidnappen.
Blijf veilig en hou je gewicht op peil!

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: Aanmelden bij Belasting?

#21 Bericht door Lammert de Haan » vrijdag 24 januari 2020, 16:30

erik-kuijpers schreef:
vrijdag 24 januari 2020, 15:59
Reken er verder op dat je volgend jaar een uit 58 bladzijden bestaande aangifte met zo’n 100 bladzijden toelichting thuis gestuurd krijgt (de zgn. papieren M-aangifte).

88 Pagina's 'nog maar' Lammert. Men verbetert langzaamaan zijn leven. Kost je een dag om je daardoorheen te worstelen. Ik kan me voorstellen dat de gewone burger daar tureluurs van wordt; ik werd het al bijna en ben toch bepaald geen leek. Ben in afwachting van de definitieve aanslag; de voorlopige teruggaaf heb ik al en die was te ruim bemeten.

Over 2019 moet ik geld terug beuren dus zodra de aangifte klaar staat vul ik hem in.
Erik, jij ziet de aanvullende toelichting van 12 bladzijden over het hoofd.

Nu is het invullen van het M-biljet niet zo'n toer. Zeker niet wanneer je op 1 januari bent geëmigreerd. Heel veel bladzijden kun je gewoon overslaan. Het probleem schuilt in het kunnen maken van een goede doorrekening van wat je te wachten staat. 9 van de 10 (voorlopige) aanslagen kloppen voor geen meter. De grootste afwijking die ik vorig jaar tegenkwam was ruim € 50.000. Dat valt natuurlijk meteen op maar bij geringe(re) bedragen betaal je al gauw teveel belasting of krijg je te weinig terug, zonder dat je dat in de gaten hebt.
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
RuudThai
Expat
Expat
Berichten: 10233
Lid geworden op: dinsdag 05 juni 2007, 03:29
Locatie: Sakon Nakhon

Re: Aanmelden bij Belasting?

#22 Bericht door RuudThai » vrijdag 24 januari 2020, 17:01

Vind het allemaal nogal verwarrend.
Woon sinds 2006 in Thailand, dus uitgeschreven in Nederland.
Vanaf medio 2012 krijg ik AOW, ABP ambtenarenpensioen en een kleine tijdelijke lijfrente tot 2023. Daarover betaal ik braaf belasting in Nederland. Omdat ik elk jaar aangifte kon doen als binnenlands belastingplichtige kwam ik in aanmerking voor de diverse heffingskortingen met als grootste die van mijn echtgenote, de officiële naam weet ik niet meer maar het werd ook wel de aanrechtsubsidie genoemd.

Daardoor kreeg ik elk jaar zo'n € 1500 terug. Per 2015 werd die mogelijkheid afgeschaft en kon ik alleen als buitenlands belastingplichtige aangifte doen. Weg € 1500 en nu moet ik jaarlijks ruim € 500 bijbetalen..... Bedankt meneer Rutte en je trawanten in het kabinet en bij de puinhoop die Belastingdienst wordt genoemd.

Maarrrr, die Thaise belastingdienst dan? Ben ik tot nu toe onder hun radar gebleven maar zou ik ook hier nog eens moeten betalen? Lijkt mij toch niet want dubbel belasting betalen hoeft niet volgens het belastingverdrag met Thailand.
Of moet ik iets ingewikkelds ondernemen en de diverse inkomstenverstrekkers splitsen zodat ik over de 1 in Nederland belasting betaal en over de ander in Thailand? Zou ik ongelooflijk stompzinnig vinden.
Nee, laat mij maar gewoon in Nederland belasting blijven betalen hoewel ik het de huidige Bende van Rutte eigenlijk niet gun.... 😝

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: Aanmelden bij Belasting?

#23 Bericht door Lammert de Haan » vrijdag 24 januari 2020, 18:43

RuudThai,

Jij betaalt in Nederland toch geen inkomstenbelasting over je lijfrente-uitkering? Daar mag Thailand nl. over hebben (zie artikel 18, lid 1, van het Verdrag).

Jij geniet een ABP-pensioen, verkregen vanuit een overheidsfunctie (ambtenaar Burgerzaken). Dit pensioen is ingevolge artikel 19, lid 1, van het Verdrag enkel belast in Nederland. Wat dat betreft heb je minstens één slechte keus gemaakt in je leven, nl. om te gaan werken voor de lokale overheid/plaatselijke gemeenschap. Daardoor "mag" jij in Nederland over je pensioen inkomstenbelasting betalen. Als je had gekozen om te gaan werken voor de aandeelhouders van Philips, dan was jouw pensioen in Nederland vrijgesteld van de inkomstenbelasting. In een volgend leven toch maar een "betere" keus maken? :giggle2:

Over jouw AOW-uitkering mogen zowel Nederland, als bronland en Thailand, als woonland, belasting heffen. Zie voor wat dat betreft het topic “Belasting betalen over AOW- of WAO-uitkering”: viewtopic.php?f=2121&t=827244

Ik vermoed dat jouw AOW-uitkering en jouw lijfrente-uitkering tezamen niet voldoende zullen zijn om voor een aanslag in aanmerking te komen voor de PIT, gelet op de vele vrijstellingen en aftrekposten en de eerste schijf van 0% voor de eerste 150.000 THB van de belastinggrondslag.

Ingaande 2015 ben je er inderdaad op achteruitgegaan. Toen verloor je het recht op heffingskortingen en je vrouw verloor het recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting als geen of minst verdienende fiscale partner (het “aanrecht subsidie”, zoals je schrijft).

Dat je nu jaarlijks ruim € 500 op aanslag moet bijbetalen komt door het feit dat elke uitkeringsinstantie begint te rekenen vanaf de eerste schijf voor de inkomstenbelasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting worden de bedragen bij elkaar opgeteld, waardoor je verder doorschiet in de voor jou geldende hoogste schijf. Ik noem dat doorgaans het effect van “stapeling van inkomens”.

Als je bijvoorbeeld twee inkomens hebt van elk € 21.000, dan wordt in beide gevallen uitgegaan van inhouding van loonbelasting volgens de eerste schijf. Maar “stapel” je deze inkomens dan zie je dat zo’n € 21.000 valt in de tweede en zelfs voor een deel in de derde schijf, waardoor je op aanslag het verschil in belasting tussen de tweede en de eerste schijf moet bijbetalen.
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
johnny013
Zeer veel ervaring
Zeer veel ervaring
Berichten: 136
Lid geworden op: zaterdag 28 september 2019, 11:55
Locatie: Jomtien Beach

Re: Aanmelden bij Belasting?

#24 Bericht door johnny013 » zaterdag 25 januari 2020, 04:24

jomel17 schreef:
vrijdag 24 januari 2020, 14:50
@ johnny013
Ik ben ook sinds 1-1-2020 uitgeschreven in NL.
Heb 2 pensioenen de grootste is van SPOV, de kleine van pfvervoer .
Spov hield netjes rekening met de zvw echter pfv niet.
Ik heb hier een mailtje over gestuurd aan pfv 3 dagen geleden maar nog geen antwoord gehad.
Mogge Jomel,

Ik zou makkelijker Chinees kunnen gaan studeren dan dit soort papieren regeltjes en wetjes te gaan begrijpen.

Bij mijn beide pensioenen is er minder Loonheffing af en de ZVW verdwenen...

Maar het zijn nogal stevige bedragen, misschien mede doordat ik een andere verdeling heb laten toepassen op mijn pensioenen.

Ik zal na het ochtendgloren in NL Lammert vragen hier even naar te kijken, in de hoop dat hij daar de tijd voor heeft.

Ieder zijn eigen werk waar hij goed in is... ik ben dat hier niet in...
Het is zoals het is...

Gebruikersavatar
johnny013
Zeer veel ervaring
Zeer veel ervaring
Berichten: 136
Lid geworden op: zaterdag 28 september 2019, 11:55
Locatie: Jomtien Beach

Re: Aanmelden bij Belasting?

#25 Bericht door johnny013 » zaterdag 25 januari 2020, 06:42

Lammert de Haan schreef:
vrijdag 24 januari 2020, 14:15
johnny013 schreef:
vrijdag 24 januari 2020, 05:01


Goedemorgen Lammert,

Dank voor je uitgebreide uitleg... ik zal het aanstonds nog een keer goed doorlezen.

Je zit in de goede richting... het ABP pensioen is van 10 jaar noeste arbeid als buschauffeur bij het Gemeente Vervoer Bedrijf Amsterdam, het GVB, te weten van 1978 tot en met 1988. Voor zover ik mij kan herinneren werden wij destijds semi-ambtenaren genoemd.

Gisteren was het pensioenenuitbetaaldag (mooi Scrabblewoord) ... kan het daarom zo zijn dat ik in, tegenstelling tot de vorige drie maanden, nu een bedrag heb ontvangen dat grofweg zo'n 57% hoger ligt op mijn ABP pensioen... en een bedrag dat ongeveer 43% hoger ligt op mijn Pensioenfonds vervoer?

Ik ga dus omstreeks september van dit jaar naar de plaatselijk R.O. voor het formulier R.O.21 en of 22... mocht dat niet lukken dan alles tegelijk met de aangifte PIT in het begin van 2021

Als ik het zo goed heb samengevat is het mij zeer duidelijk en zal ik je op de hoogte houden van de voortgang van e.e.a.

Voor nu, enorm bedankt...
Dag Johnny,

Dat betekent dat jouw ABP-pensioen ook slechts in Thailand is belast. Ik was er al “bang” voor door de combinatie van pensioenfondsen. :giggle2:

Dat je nu netto meer overhoudt klopt wel alhoewel ik de door jou genoemde percentages niet kan plaatsen. Dit kan enkel als op geen van beide pensioenen de algemene heffingskorting is toegepast.

Even een rekenvoorbeeld. Stel dat je voor de 10 jaren ABP een pensioen hebt opgebouwd van € 500 per maand. Dan zou de loonheffing van 36,55% over december € 183 bedragen. Daarnaast bedroeg de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 5,7% is € 29. Dat geeft dan netto € 288.

Bij wonen in Thailand wordt enkel 9,7% aan loonbelasting ingehouden, oftewel € 49. Dat geeft dan netto € 452. Dat is € 164 meer t.o.v. december. Oftewel 57%.

Maar in dit rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met een vermindering van de loonheffing over december t.z.v. de algemene heffingskorting van in dit voorbeeld maximaal € 183 per maand (is gelijk aan het bedrag van de loonheffing).
M.a.w.: over het pensioen van € 500 zou in feite over december geen inhouding behoren plaats te vinden t.z.v. de loonheffing maar alleen voor wat betreft de bijdrage Zvw.

Ga dit voor jezelf nog even goed na. Jij zou op aangifte nog wel eens recht kunnen hebben op een teruggaaf aan inkomstenbelasting betreffende de maanden oktober, november en december van totaal € 618.

Het is overigens ook niet gebruikelijk dat pensioenfondsen automatisch overgaan tot het toepassen van heffingskortingen.
Deelnemers aan een pensioenfonds hebben meestal te maken met meerdere bronnen van inkomen, zoals een AOW-uitkering of van ook nog een ander pensioenfonds, terwijl je maar op een bron van uitkering de heffingskortingen kunt laten toepassen zonder later in de problemen te komen omdat je daar ook maar 1 keer recht op hebt. De pensioengerechtigde behoort dus zelf aan z’n pensioenfonds door te geven of de heffingskortingen moeten worden toegepast. Dat heb jij kennelijk niet gedaan, waardoor je nu op aangifte dus inkomstenbelasting terug kunt krijgen.

In september a.s. is enkel het formulier R.O.22 (de verklaring belastingplicht woonland) aan bod. Het formulier R.O.21 kun je pas krijgen na het doen van aangifte.

Maar mocht ik volgende maand bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant in het gelijk worden gesteld, dan is het formulier R.O.22 voor het verkrijgen van vrijstelling voor de loonbelasting op jouw pensioenuitkeringen niet meer van belang en kun je met alle mogelijke middelen die je ter beschikking staan, aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand.

Reken er verder op dat je volgend jaar een uit 58 bladzijden bestaande aangifte met zo’n 100 bladzijden toelichting thuis gestuurd krijgt (de zgn. papieren M-aangifte). Daar jij echter vanaf 1 januari in Thailand woont en naar ik aanneem ook per die datum bent uitgeschreven uit Nederland, zal het invullen van dit formulier niet zo’n probleem opleveren. Je bent in dat geval immers het gehele jaar buitenlands belastingplichtige.

Goedemorgen Lammert... ik heb je een PB gestuurd...
Het is zoals het is...

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: Aanmelden bij Belasting?

#26 Bericht door Lammert de Haan » zaterdag 25 januari 2020, 15:42

johnny013 schreef:
zaterdag 25 januari 2020, 06:42

Goedemorgen Lammert... ik heb je een PB gestuurd...
Dag Johnny,

Ik heb jouw bericht gezien en ook al een paar keer geprobeerd om daarop te antwoorden. Helaas is dat niet gelukt. De server voor het verzenden van berichten ligt eruit.

Ik kan wel berichten ontvangen. Stuur de documenten maar via: l.haan14@chello.nl

Ik zag trouwens dat ik meerde PB's heb waarvan ook een van jouw van begin deze maand. Ook die zal ik beantwoorden zodra ik weer berichten kan versturen.

Groet,

Lammert.
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
johnny013
Zeer veel ervaring
Zeer veel ervaring
Berichten: 136
Lid geworden op: zaterdag 28 september 2019, 11:55
Locatie: Jomtien Beach

Re: Aanmelden bij Belasting?

#27 Bericht door johnny013 » woensdag 09 september 2020, 09:49

Ik ga de komende week naar de Revenue Office voor het verkrijgen van formulier RO 22, dit op advies van Lammert de Haan en hierboven uitvoerig beschreven.
Hoewel hen meeste mij duidelijk is weet ik niet of ik nog papieren moet overleggen voor het verkrijgen van de RO 22, ik denk aan bewijzen van inkomsten of bankboekje o.i.d.
Iemand die daar recentelijk ervaring mee heeft?
Het is zoals het is...

Gebruikersavatar
pjotter
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 367
Lid geworden op: donderdag 30 september 2010, 17:36
Locatie: Nakhon Ratchasima Sao Diao

Re: Aanmelden bij Belasting?

#28 Bericht door pjotter » woensdag 09 september 2020, 10:31

Yep helaas, ha ha, ervaring mee. (korat)
Ook ik moet aantonen in Nederland dat ik belastingplichtig ben in Thailand (Heb alleen nog maar bedrijfspensioen) en moet dit aantonen met zo'n RO22 voordat ik mijn loonbelasting terugkrijg. (Wacht nog steeds op teruggaaf 2018 terwijl ik 2019 al heb) Helaas kreeg ik die RO22 brief alleen maar nadat ik bewijs had laten zien dat ik ook daadwerkelijk had betaald. Ik moest mijn inkomen in Thailand opgeven dmv kopietjes van de maandelijkse internationale overschrijving van mijn pensioen naar de Thaise bank. Daarna vulden zij met mijn gegevens een PND91 formulier in (Aangifte biljet).
Met kopie van die zaken EN mijn betalingsbewijs, kreeg ik in een ander kantoor de RO21 (Daar staat ook het bedrag op wat je hebt betaald) en de RO22. Stom, maar ik had mijn volle pensioen over laten maken door mijn pensioenfonds dus moest een behoorlijke duit betalen. Gouden tip: Laat maar ongeveer 35-40k฿ overmaken naar Thailand en de rest op je NL bank. Ik heb dit ook meteen gewijzigd bij mijn pensioenfonds voor de komende jaren.


johnny013 schreef:
woensdag 09 september 2020, 09:49
Ik ga de komende week naar de Revenue Office voor het verkrijgen van formulier RO 22, dit op advies van Lammert de Haan en hierboven uitvoerig beschreven.
Hoewel hen meeste mij duidelijk is weet ik niet of ik nog papieren moet overleggen voor het verkrijgen van de RO 22, ik denk aan bewijzen van inkomsten of bankboekje o.i.d.
Iemand die daar recentelijk ervaring mee heeft?

Gebruikersavatar
johnny013
Zeer veel ervaring
Zeer veel ervaring
Berichten: 136
Lid geworden op: zaterdag 28 september 2019, 11:55
Locatie: Jomtien Beach

Re: Aanmelden bij Belasting?

#29 Bericht door johnny013 » donderdag 10 september 2020, 08:59

pjotter schreef:
woensdag 09 september 2020, 10:31
Yep helaas, ha ha, ervaring mee. (korat)
Ook ik moet aantonen in Nederland dat ik belastingplichtig ben in Thailand (Heb alleen nog maar bedrijfspensioen) en moet dit aantonen met zo'n RO22 voordat ik mijn loonbelasting terugkrijg. (Wacht nog steeds op teruggaaf 2018 terwijl ik 2019 al heb) Helaas kreeg ik die RO22 brief alleen maar nadat ik bewijs had laten zien dat ik ook daadwerkelijk had betaald. Ik moest mijn inkomen in Thailand opgeven dmv kopietjes van de maandelijkse internationale overschrijving van mijn pensioen naar de Thaise bank. Daarna vulden zij met mijn gegevens een PND91 formulier in (Aangifte biljet).
Met kopie van die zaken EN mijn betalingsbewijs, kreeg ik in een ander kantoor de RO21 (Daar staat ook het bedrag op wat je hebt betaald) en de RO22. Stom, maar ik had mijn volle pensioen over laten maken door mijn pensioenfonds dus moest een behoorlijke duit betalen. Gouden tip: Laat maar ongeveer 35-40k฿ overmaken naar Thailand en de rest op je NL bank. Ik heb dit ook meteen gewijzigd bij mijn pensioenfonds voor de komende jaren.


johnny013 schreef:
woensdag 09 september 2020, 09:49
Ik ga de komende week naar de Revenue Office voor het verkrijgen van formulier RO 22, dit op advies van Lammert de Haan en hierboven uitvoerig beschreven.
Hoewel hen meeste mij duidelijk is weet ik niet of ik nog papieren moet overleggen voor het verkrijgen van de RO 22, ik denk aan bewijzen van inkomsten of bankboekje o.i.d.
Iemand die daar recentelijk ervaring mee heeft?
RO 21 krijg ik pas als ik aangifte doe volgend jaar... dit is mijn eerste jaar Thailand... volgens Lammert hoef ik alleen RO 22 te vragen, met de kans dat ik het niet krijg... dus ook pas volgend jaar. Alleen voor RO 22 ook papieren rompslomp meebrengen.? Ik denk dat ik het maar doe, voor de zekerheid...

PS Lammert de Haan al een tijdje niet gehoord of gelezen... vakantie?
Het is zoals het is...

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1996
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32
Locatie: Friesland & Thailand

Re: Aanmelden bij Belasting?

#30 Bericht door erik-kuijpers » donderdag 10 september 2020, 13:31

PS Lammert de Haan al een tijdje niet gehoord of gelezen... vakantie?

Zou kunnen maar hij was gisteren actief op een zeker blog dus hij is er gelukkig nog wel...... :giggle:
Hoe meer je weegt des te lastiger is het je te kidnappen.
Blijf veilig en hou je gewicht op peil!

Plaats reactie

Terug naar “Belasting, WAO en AOW”