Vrijstelling loonbelasting

Post hier je vragen over belasting, WAO en AOW in Thailand.
Moderators: Chang, Patriot, Broom

Moderator: Loempia

Plaats reactie
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
pjotter
Zeer veel ervaring
Zeer veel ervaring
Berichten: 131
Lid geworden op: donderdag 30 september 2010, 17:36
Locatie: Nakhon Ratchasima Sao Diao

Re: Vrijstelling loonbelasting

#31 Bericht door pjotter » woensdag 02 november 2016, 15:18

Hallo allemaal,

Weer heel wat info moet ik zeggen. Bedankt eenieder !!!

Ik denk dat ik een beetje met een 'tijdsvolgorde probleem' kom te zitten.
Ben voornemens mij definitief te vestigen in Thailand per oktober 2017 en mij uit te schrijven, c.q. in te schrijven als niet ingezetene in NL per 1 januari 2018. (Advies Lammert [|) ) Ook moet ik dan een bewijsje hiervan opvragen/printen heb ik begrepen.
MOCHT ik al op voorhand Vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen willen en dit formulier al iets eerder versturen, denk ik dat ik buiten , het single entry visum, de inmiddels 1 jaar retirement verlenging (hopelijk) en bewijs van inschrijving (TM30) bij mijn vriendin, nog weinig bewijzen heb. Als dit al te doen is voor mij. Ik woon n.l. in het huisje van mijn vriendin. Ook 'mijn' auto staat al op naam van mijn vriendin. Nooit aan gedacht eigenlijk moet ik toegeven.
Ik vrees dat ik op zijn vroegst, (definitieve aangifte in 2019 over 2018) een jaar later dus enigszins bewijzen heb (moet ik dus goed aan denken) dat het ook echt mijn woonland is geworden.
Of zie ik teveel beren op de weg ? Het liefst wil ik natuurlijk zo snel mogelijk mijn pensioenfonds kunnen informeren met een brief uit 'Heerlen' dat ze wat inhoudingen kunnen schrappen [$) Ik had al gevraagd of er automatisch al minder inhoudingen worden gepleegd als ik me inschrijf als niet ingezetene, maar men vertelde mij dat ik hen een 'goedkeuring' moest toesturen van 'Heerlen'.

Krijg je overigens WEL redelijk eenvoudig de vrijstelling van premie volksverzekeringen ?

Nou wederom een heel verhaal geworden maar ja. Probeer zoveel mogelijk zaken aan te denken voordat ik volgend jaar vertrek.

Bedankt allemaal voor de antwoorden alvast !!! [|)john123456
Expat
Expat
Berichten: 110
Lid geworden op: zondag 18 januari 2015, 09:13
Locatie: Korat Thailand

Re: Vrijstelling loonbelasting

#32 Bericht door john123456 » vrijdag 23 december 2016, 00:09

Gaat het volgend jaar weer opnieuw proberen om dan mijn vrijstelling te krijgen van Heerlen
Het word een groot pakket wat ik naar ze toestuurd
Wens iedereen hier op het forum fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1278
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Re: Vrijstelling loonbelasting

#33 Bericht door Lammert de Haan » vrijdag 06 januari 2017, 10:11

Belastingdienst: nieuw formulier ‘Aanvraag Vrijstelling van loonheffing’

Dit kreeg je gister nog te lezen als je de website van de Belastingdienst opende: De beste wensen voor 2017. Ons voornemen? U gewoon goed helpen.”

En lees nu eens verder!

Elders is de laatste dagen een storm losgebarsten over een nieuw formulier wat de Belastingdienst momenteel hanteert voor de aanvraag vrijstelling van loonheffing. Ook ik heb me een aantal keren in deze discussie gemengd. Van hetgeen ik daar schreef neem ik onderstaand de belangrijkste zaken op en dan als aanvulling op hetgeen ik eerder al schreef in dit topic over met name hoe je kunt aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand en niet van Nederland (artikel 4 van het Belastingverdrag Nederland-Thailand).

Ik begin dus al weer behoorlijk wat praatjes te krijgen na een vervelende periode van ziekenhuis in en ziekenhuis uit en dat vele keren achtereen, waarover ik eerder al schreef elders in het forum. Ik krijg weer wat meer energie. Maar (hoewel het nog ver weg is) zal ik de Olympische Spelen over zo’n drie en een half jaar waarschijnlijk nog wel moeten laten schieten. Op mijn leeftijd gaat herstel namelijk langzaam. Maar daarna komt er vast nog wel een volgende!

Iik ben gaan zoeken op de website van de Belastingdienst. Met stijgende verbazing trof ik daar inderdaad een nieuw formulier aan voor het aanvragen om vrijstelling voor de inhouding van loonheffing. Toen ik de toelichting op het nieuwe formulier las dacht ik even nog: “Die jongens (en meisjes) van Kantoor Buitenland hebben hun Oud- en/of hun Nieuwjaar borrel(s) nog niet helemaal verwerkt.” Maar die gedachte heb ik ook al gauw weer laten varen toen ik vervolgens zag dat dit formulier al dateert van 25 november 2016.

De Belastingdienst eist nu een verklaring van de Thaise Belastingdienst dat men daar is ingeschreven voor de belastingen. Mocht deze Dienst zo’n verklaring weigeren af te geven (wat nog al eens voorkomt) dan heb je een probleem: jouw verzoek om vrijstelling wordt niet in behandeling genomen. Toen ik dat las viel ik bijna van m’n toch al wat oude en wiebelende bureaustoel!

Het nieuwe formulier, de toelichting daarop alsmede de door de Thaise Belastingdienst te ondertekenen verklaring kun je hier downloaden:

http://download.belastingdienst.nl/bela ... 1z3fol.pdf

http://download.belastingdienst.nl/bela ... 91t1pl.pdf

http://download.belastingdienst.nl/bela ... 11z1pl.pdf

Ik heb voldoende ervaring met ambtenaren van de Belastingdienst, die wél weten waar ze over praten en zéér goed zelfs! Doorgaans kan ik dan ook uitstekend met ze overweg en over bepaalde zaken goed overleggen voordat het tot een afronding komt. Daar schort het heus niet aan.
Echter voor wat betreft Kantoor Buitenland is dit voor mij het zoveelste bewijs dat fiscaal-juridische kennis en dan met name Verdragskennis bij velen van hen wel heel ver te zoeken is, zo niet volstrekt onvindbaar. Niet de Belastingdienst bepaald namelijk wat iemands fiscale woonplaats is maar (in dit geval) het Belastingverdrag Nederland-Thailand. Dit Verdrag is ook van toepassing op de loonbelasting zoals te lezen valt in artikel 2, lid 3, van het Verdrag:

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is
3. De bestaande belastingen waarop deze Overeenkomst van toepassing is, zijn met name:
a) voor Nederland:
(1) de inkomstenbelasting,
(2) de loonbelasting,
(3 e.v.) ………………………….
(hierna te noemen: ‘Nederlandse belasting’);”


Over pensioenen en lijfrenten bepaalt het Verdrag:

Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten
1. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel en het eerste lid van artikel 19, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking betaald aan een inwoner van een van de Staten, alsmede aan een zodanige inwoner betaalde lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.”


Het 2e lid van artikel 18 en artikel 19 handelen vervolgens over pensioenen en lijfrenten die ten laste komen van de winst van een Nederlandse onderneming dan wel een ‘overheidspensioen’ (beide in Nederland belast)

M.a.w.: Nederland is niet bevoegd om loonbelasting in te houden over particuliere pensioenen wanneer jij kunt aantonen dat je voldoet aan het bepaalde in artikel 4 van het Verdrag en daarbij fiscaal ingezetene bent van Thailand, waardoor je valt onder de werking van de Thaise belastingwetgeving. En als zij dat wel doet (dus geen vrijstelling verleent) dan handelt zij onrechtmatig en is er sprake van een ‘onrechtmatige overheidsdaad’. Hier is de Bestuursrechter doorgaans ‘niet erg dol op’! En dat geldt dus niet pas bij de aangifte inkomstenbelasting maar treedt direct al op bij de inhouding van loonbelasting daar ook de loonbelasting valt onder de werking van het Belastingverdrag Nederland-Thailand.

Het oude en nu nog steeds te downloaden formulier bevatte o.a. de volgende toelichting:
“U mag zelf bepalen met welke bewijsstukken u aantoont dat u voor de verdragstoepassing inwoner van de andere staat bent. U kunt bijvoorbeeld een verklaring van de fiscale autoriteiten van uw woonland overleggen, of een kopie van uw belastingaangifte gebruiken, waarin uw wereldinkomen is aangegeven.”

Met deze link is het oude formulier trouwens nog wel te downloaden en in te vullen:
http://download.belastingdienst.nl/bela ... 1z2fol.pdf

Een verklaring van de Thaise belastingdienst is niet voorgeschreven maar wordt slechts, evenals een belastingaangifte, als voorbeeld aangehaald. In m’n eerste bijdrage in dit topic heb ik reeds aangegeven met welke bewijsstukken je kunt aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand en niet van Nederland (artikel 4 van het Verdrag).

Echter: vanaf nu vaart de Belastingdienst een geheel andere koers. In de toelichting op het nieuwe formulier lees je o.a.

Let op!
Hebt u geen ‘Verklaring belastingplicht woonland’? Dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. Hebt u deze verklaring wel? Dan betekent dat niet automatisch dat wij u als fiscaal inwoner van uw woonland aanmerken. Hebt u ook nog duurzame, persoonlijke banden met Nederland, zoals bijvoorbeeld onroerend goed of een partner die in Nederland achterblijft, al dan niet met minderjarige kinderen? Dan kan er sprake zijn van een dubbele fiscale woonplaats en moeten wij uw fiscale
woonplaats nog nader onderzoeken.”


En hiermee slaat Kantoor Buitenland van de Belastingdienst de plank weer eens volledig mis! Art. 4 van het Verdrag biedt geen enkele ruimte voor deze bewering, zoals ik in m'n eerste bijdrage in dit topic uiteen heb gezet. Je bent of fiscaal inwoner van Nederland of van Thailand en niet van twee landen.

Als je daarbij, zoals het voorbeeld van de Belastingdienst aangeeft, in Nederland een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt en een partner en kinderen, dan is er al heel gauw sprake van het feit dat je persoonlijke levensbelangen het nauwst in Nederland zijn gelegen en is je fiscale woonplaats ook in Nederland en niet in Thailand. Zelfs niet als je hierin ook nog zou betrekken dat je ook in de Thailand nog een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt.

Ingevolge artikel 4 wordt je immers, ook al sta je in beide landen ingeschreven, geacht fiscaal inwoner te zijn van de Staat waar je een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt; indien je in beide Staten een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waarmee je persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen). Zaken van waar je gewoonlijk verblijft doen er dan al niet meer toe.

Dat betekent trouwens niet dat Thailand in voorkomende gevallen van jou als ‘buitenlander’ geen inkomstenbelasting zou mogen heffen. Dat is een geheel andere zaak, die ook weer beheerst wordt door de bepalingen van het Verdrag, in combinatie met de Thaise belastingwetgeving.

Wat staat je nu te doen mocht je vrijstelling van de inhouding van loonheffing willen aanvragen?
1. Dien je aanvraag in met het oude formulier (zolang het nog te downloaden is).
2. Voeg daarbij voldoende bewijsmateriaal zoals:
a. huurcontract en (ook recente) huurbetalingen, waaruit blijkt dat je in Thailand een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt;
b. afschriften van telefoonnota’s, internetaansluiting, etc., etc. (ook jouw economische betrekkingen zijn het nauwst met Thailand);
c. als je getrouwd bent ook de huwelijksakte (ook jouw persoonlijke betrekking is het nauwst met Thailand);
d. je bewijs van inschrijving bij de gemeente, afschrift van je visum en stempels in je paspoort, waaruit blijkt dat je gewoonlijk verblijft in Thailand.

Zoals ik eerder al opmerkte: zie voor meer uitleg over het begrip ‘fiscale woonplaats’ en hoe aan te tonen dat jouw fiscale woonplaats is gelegen in Thailand en niet in Nederland, e.e.a. zoals gegeven in artikel 4 van het Verdrag, mijn eerste bijdrage in dit topic .

Op jouw verzoek om vrijstelling zal wel een afwijzing volgen waartegen geen bezwaar kan worden ingediend. Hiermee moet je dan ook wachten tot de eerste de beste inhouding van loonheffing op het inkomensbestanddeel, waarvan de heffing van belasting op grond van het Verdrag is voorbehouden aan Thailand (dikwijls een bedrijfspensioen). Volgt er een afwijzing op jouw bezwaar dan staat de weg open naar de Bestuursrechter.

Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe koers die de Belastingdienst nu bevaart dan tot schipbreuk zal leiden!

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1278
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Re: Vrijstelling loonbelasting

#34 Bericht door Lammert de Haan » dinsdag 10 januari 2017, 19:58

Aanvulling op het reeds gestelde t.a.v. het aanvragen vrijstelling loonheffing

Na het indienen van een verzoek om vrijstelling voor de loonheffing, gevolgd door een weigering omdat je niet aan de vereiste formaliteit hebt voldaan van het overleggen van een verklaring van de Thaise Belastingdienst, bestaat er de mogelijkheid om de onterechte inhouding van de loonheffing aan te vechten bij de uitkeringsinstantie (meestal een pensioenuitvoerder) of hem op voorhand al te verzoeken om van inhouding af te zien.

De vrijstellingsverklaring en dus ook het aanvraagformulier daartoe, mist nl. elke wettelijke basis: het zevende lid van artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet lb), handelende over de wijze van heffing en waarop deze verklaring was gebaseerd, is met het Belastingplan 2003 reeds komen te vervallen. Dat is dus al weer een tijdje geleden.
M.a.w.: de pensioenuitvoerder kan nu zélf besluiten om geen loonheffing meer in te houden. Bij twijfel van hun kant kunnen ZIJ ZELF een verklaring van de inspecteur vragen.

Lees maar eens de Memorie van Toelichting behorende bij deze wetswijziging:

"Artikel II, onderdeel E (artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964)
Het in het zevende lid opgenomen formele vereiste dat een inhoudingsplichtige, ingeval op grond van een verdrag of enige andere regel van internationaal recht geen loonbelasting behoort te worden ingehouden, alleen dan inhouding van loonbelasting achterwege kan laten indien de werknemer hem een daartoe strekkende verklaring heeft gegeven die de werknemer van de inspecteur heeft gekregen, vervalt.
Het vervallen van dit vereiste betekent een administratieve lastenverlichting voor de inhoudingsplichtige.
Het blijft overigens (facultatief) mogelijk voor inhoudingsplichtigen om in geval van twijfel over de al dan niet bestaande inhoudingsplicht een verklaring van de inspecteur te vragen."


En dan doet het wel heel vreemd aan dat in een vrijstellingsverklaring van de inspecteur van 18 oktober 2016 van de Belastingdienst, Kantoor Arnhem en welke mij door een Thaise klant werd toegezonden, nog steeds wordt verwezen naar het al lang niet meer bestaande zevende lid van artikel 27 van de Wet lb. De oorzaak van deze onkunde is bij mij niet bekend, maar het zou kunnen zijn dat een oude postduif onderweg naar Arnhem het loodje heeft gelegd of dat men in Arnhem beschikt over een wel héél trage internetverbinding. Maar het kan natuurlijk ook zomaar een gebrek aan wetskennis zijn. Wie zal het zeggen! Afbeelding

Daarnaast is het de vraag of deze wetswijziging wel in voldoende mate bekend is bij de pensioenuitvoerders. Wellicht zul je ook hen in ruime mate van informatie moeten voorzien zoals:
a. onder toezending van de bij de wetswijziging behorende Memorie van Toelichting, hen wijzen op de sedert 2003 geldende wettelijke bepalingen;
b. onder toezending van het Belastingverdrag Nederland-Thailand hen wijzen op het in artikel 4 gestelde t.a.v. de fiscale woonplaats;
c. hen in voldoende mate aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand;
d. hen wijzen op het bepaalde in artikel 18, lid 1, van het Verdrag.

Overigens is deze informatie bij Kantoor Buitenland van de Belastingdienst ook onvoldoende bekend. Dat maakt dus weinig verschil!

Het lijkt me sterk dat de pensioenuitvoerder vervolgens een verklaring van de Thaise Belastingdienst gaat eisen, zoals de Nederlandse Belastingdienst het doet, maar welke eis geen enkele wettelijke basis heeft, zoals ik reeds aangaf.

Deze weg lijkt mij gemakkelijker begaanbaar dan die via de Belastingdienst. Want via hen wordt het een zaak van Afbeelding en uitmondend in Afbeelding ...............Afbeelding

Zie je nu wel dat ik na mijn ziekte weer praatjes begin te krijgen, zoals ik een paar dagen geleden al aankondigde :?: Afbeelding

Gebruikersavatar
pjotter
Zeer veel ervaring
Zeer veel ervaring
Berichten: 131
Lid geworden op: donderdag 30 september 2010, 17:36
Locatie: Nakhon Ratchasima Sao Diao

Re: Vrijstelling loonbelasting

#35 Bericht door pjotter » vrijdag 03 februari 2017, 14:46

Ter info:

Het oude formulier met de link http://download.belastingdienst.nl/bela ... 1z2fol.pdf ) is al verdwenen.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1278
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Re: Vrijstelling loonbelasting

#36 Bericht door Lammert de Haan » vrijdag 03 februari 2017, 15:22

pjotter schreef:Ter info:

Het oude formulier met de link http://download.belastingdienst.nl/bela ... 1z2fol.pdf ) is al verdwenen.
Klopt Pjotter. Een paar dagen na mijn laatste bericht hierover was het weg. Was ik vergeten te melden. Maar dank voor deze aanvulling. Nu weten ook andere geïnteresseerden in dit onderwerp hiervan.

Overigens staat het oude formulier nog wel op m'n computer en mocht 'het heugelijke feit' zich voordoen, dan zal ik daar grif nog wel gebruik van maken. En laat de Belastingdienst vanwege dat feit maar eens het verzoek afwijzen, dan zijn de rapen goed gaar! Het Belastingverdrag Nederland-Thailand is immers niet gewijzigd maar enkel het formulier, wat nergens op gebaseerd is (geen enkele wettelijke basis kent).

thaiphoon
komt net kijken
komt net kijken
Berichten: 2
Lid geworden op: vrijdag 10 februari 2017, 14:45

Re: Vrijstelling loonbelasting

#37 Bericht door thaiphoon » zaterdag 11 februari 2017, 03:26

Vraagje, ik heb een magere WAO-uitkering plus een aanvullende pension via een WAO-gat hiaat verzekering. Bij elkaar niet meer dan 10,000 Euro per jaar. In het verleden was mijn belasting nihil, met de nieuwe belastingmaatregelen is het zo'n 750 Euro geworden.
Is het voor mij mogelijk vrijstelling loonbelsting aan te vragen?

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1278
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Re: Vrijstelling loonbelasting

#38 Bericht door Lammert de Haan » zaterdag 11 februari 2017, 12:25

thaiphoon schreef:Vraagje, ik heb een magere WAO-uitkering plus een aanvullende pension via een WAO-gat hiaat verzekering. Bij elkaar niet meer dan 10,000 Euro per jaar. In het verleden was mijn belasting nihil, met de nieuwe belastingmaatregelen is het zo'n 750 Euro geworden.
Is het voor mij mogelijk vrijstelling loonbelsting aan te vragen?
Hallo Thaiphoon,

Allereerst Afbeelding. Je hebt je bij de ‘goede club’ aangesloten. We zijn hier allemaal lid met het doel of om een vraag te stellen of om een medelid van raad en advies te voorzien of om informatie betreffende Thailand in de ruimste zin hier te plaatsen . Trouwens: je hebt een grappige forumnaam bedacht. Een beetje dubbel. Ik hoop dat jouw leven in Thailand niet als een typhoon verloopt.

Even voor de niet ingewijden die nu misschien denken: “Een WAO-gat? Waar hebben we het in vredesnaam over?” het volgende.

Bij arbeidsongeschiktheid hebt je aanvankelijk recht op een tijdelijke WAO-loondervingsuitkering van 70% van je laatstverdiende (gemaximeerde) loon. Na afloop van je WAO-loondervingsuitkering ga je over naar de WAO-vervolguitkering. Deze uitkering is meestal aanmerkelijk lager dan de WAO-loondervingsuitkering. En dat verschil noemen we het WAO-gat. Woon je in Nederland dan heb je in zo’n situatie al gauw recht op aanvullende bijstand. Maar als je in het buitenland woont dan vervalt deze mogelijkheid.

Veel werkgevers hebben voor dit WAO-gat een collectieve verzekering afgesloten ten behoeve van het personeel. Maar als dit niet het geval is dan doe je er verstandig aan om zelf zo’n particuliere verzekering af te sluiten. De daarvoor te betalen premie is doorgaans echter niet kinderachtig te noemen.

Ik begrijp dat voor jou zo’n verzekering geldt. Dat betekent dat je twee soorten van uitkering hebt:
a. een door het UWV verstrekte WAO-vervolguitkering;
b. een door een particuliere verzekeraar verstrekte uitkering voor het (gedeeltelijk) opvangen van het WAO-gat.

Het Belastingverdrag Nederland-Thailand kent geen bepaling omtrent sociale uitkeringen, terwijl ook een zogenaamd ‘restartikel’ ontbreekt. Dat betekent dat over jouw WAO-vervolguitkering Nederland bevoegd is om belasting te heffen. Het aanvragen van vrijstelling voor loonbelasting heeft dan geen enkele zin: zij zal niet worden verleend. Deze situatie geldt trouwens ook voor de WAO-loondervingsuitkering. Je bent echter wel vrijgesteld voor wat betreft de premies sociale verzekeringen, daar je niet meer tot de kring van verzekerden behoort. Maar dit wist je natuurlijk al. Dat gold nl. ook voor jouw eerdere WAO-loondervingsuitkering

Anders kan dit komen te liggen voor wat betreft de uitkering van de particuliere verzekeraar. In principe valt deze uitkering onder artikel 18, lid 1, van het Verdrag, waardoor Thailand heffingsbevoegd is, met uitsluiting van Nederland. Maar als deze uitkering ten laste komt van de winst van jouw verzekeraar, dan is ook Nederland heffingsbevoegd. Alhoewel ook Thailand in zo’n situatie heffingsbevoegd blijft, maakt zij hiervan geen gebruik. Zie artikel 18, lid 2. Of dit laatste het geval is kan ik uiteraard zo niet beoordelen. Dit kan van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Wellicht kan een telefoontje naar jouw verzekeraar uitkomst bieden. Maar ik vrees voor het ergste. Een verzekeraar zal dit niet zo gauw bekennen, ook al omdat in ‘verzekeringsland’ hierover een totaal afwijkende mening bestaat, waar de Belastingdienst vervolgens geen boodschap aan heeft. Zij en zo nodig uiteindelijk de Rechter, bepalen of het 1ste dan wel het 2e lid van artikel 18 van toepassing is. De verzekeraars die het betrof hebben tot nu toe geen van allen beroep in cassatie laten instellen!

Met name voor in Thailand wonende Nederlanders let de Belastingdienst hier de laatste jaren heel scherp op. Vreemd genoeg kom ik dit bij Filippijnse klanten niet tegen, alhoewel de Verdragsbepalingen op dit punt identiek zijn. Er zijn inmiddels diverse uitspraken gedaan door verschillende Rechtbanken en Gerechtshoven, waarbij de Belastingdienst in het gelijk werd gesteld. Daarbij betrof het weliswaar lijfrente-uitkeringen, maar voor de verdragstoepassing valt de uitkering van jouw verzekeraar hier ook onder.

“Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten
1. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel en het eerste lid van artikel 19, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking betaald aan een inwoner van een van de Staten, alsmede aan een zodanige inwoner betaalde lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.
2. Die inkomsten mogen echter ook in de andere Staat worden belast, voorzover zij als zodanig ten laste komen van winst, die in die andere Staat is behaald door een onderneming van die andere Staat of door een onderneming die aldaar een vaste inrichting heeft.”


Mocht jouw verzekering zijn afgesloten via de collectieve verzekering van je werkgever, dan kun je stellen dat het werkgeversdeel van de premie ten allen tijde ten laste is gekomen van zijn winst. Maar dat is niet van belang. Het gaat erom of de uitkering “als zodanig” ten laste komt van een Nederlandse onderneming en niet de hiervoor betaalde premie. Alsdan resteert weer de vraag of jouw verzekeraar de uitkering ten laste van de winst brengt.

thaiphoon
komt net kijken
komt net kijken
Berichten: 2
Lid geworden op: vrijdag 10 februari 2017, 14:45

Re: Vrijstelling loonbelasting

#39 Bericht door thaiphoon » zaterdag 11 februari 2017, 14:24

Dank je Lammert voor je uitvoerig antwoord.

Ik vreesde al dat het niet voor een WAO-uitkering zou gelden, maar op het op formulier voor vrijstelling kun je bij vraag 4 o.a. aangeven dat je een WAO-uitkering ontvangt en daarvoor vrijstelling vraagt. Er was dus een sprankje hoop.

Voor de WAO-hiaat verzkering, via een van de grote pensioenfondsen, hoef ik het niet te doen. Het bedrag is te laag en met belasting betalen is op zich niets mis: je krijgt er ook wat voor terug. Ik wil natuurlijk alleen niet al te veel betalen.

Ik zal nog een aantal jaartjes wachten tot ik de pensioen gerechtigde leeftijd bereik.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1278
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59

Re: Vrijstelling loonbelasting

#40 Bericht door Lammert de Haan » zaterdag 11 februari 2017, 15:32

thaiphoon schreef:Dank je Lammert voor je uitvoerig antwoord.

Ik vreesde al dat het niet voor een WAO-uitkering zou gelden, maar op het op formulier voor vrijstelling kun je bij vraag 4 o.a. aangeven dat je een WAO-uitkering ontvangt en daarvoor vrijstelling vraagt. Er was dus een sprankje hoop.

Voor de WAO-hiaat verzkering, via een van de grote pensioenfondsen, hoef ik het niet te doen. Het bedrag is te laag en met belasting betalen is op zich niets mis: je krijgt er ook wat voor terug. Ik wil natuurlijk alleen niet al te veel betalen.

Ik zal nog een aantal jaartjes wachten tot ik de pensioen gerechtigde leeftijd bereik.
Graag gedaan, Thaiphoon.

Krijg je bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, naast je AOW-uitkering, misschien ook nog een bedrijfspensioen?
Dan zou je bedrijfspensioen niet in Nederland maar in Thailand belast zijn. Daarbij ga ik ervan uit dat, gelet op de vrijstellingen, je in Thailand geen PIT hoeft te betalen.

Voor jouw AOW-uitkering ligt de zaak echter anders: zij is gelijk te stellen met je WAO-uitkering. Dat betekent dat je ook over je AOW-uitkering meer belasting 'mag' betalen dan de inkomstenbelasting en de premies sociale verzekeringen tezamen bij wonen in Nederland.

Je bent en blijft het 'melkkoetje' van de Nederlandse Staat: je krijgt geen 'voer', in welke vorm dan ook, maar je 'mag' wel 'melk' geven en dan wel in keiharde euro's 'graag'!

Daar heeft de Belastingdienst immers een slogan voor bedacht: "Mooier kunnen we het niet maken". En dat is maar al te waar: niet de Belastingdienst maar de wetgever is hier verantwoordelijk voor!

Plaats reactie

Terug naar “Belasting, WAO en AOW”