Belastingdossier postactieven; het dossier.

Post hier je vragen over belasting, WAO en AOW in Thailand.
Moderators: Chang, Patriot, Broom

Moderator: Loempia

Gesloten
SNP Wandelvakanties
Bericht
Auteur
prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#16 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 03:38

Vraag 13. Ik heb gelezen dat Thailand heft over de AOW-uitkering. Kan dat?

Het restartikel in verdragen komt in het vizier. Dit is het restartikel onder het verdrag TH-Australië:

ARTICLE 22 OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles may be taxed in the other contracting State but only if it arises in that other State. If it does not so arise it shall be taxable only in the State of which the recipient is a resident.

En zo zijn er meer; er staat:

Inkomen van een inwoner van een van de staten…
dat niet is behandeld in de voorgaande artikelen...
mag worden belast in de andere staat MITS het inkomen daar opkomt....
en anders wordt het belast in de staat waar de ontvanger woont.

Het verdrag NL-TH kent geen restartikel. En de AOW-uitkering wordt niet in het verdrag genoemd dus zou AOW uitsluitend belast mogen zijn in NL.

Maar er staat iets in een blog. Google naar:
/expats-en-pensionado/emigreren-expats-en-pensionado/de-belastingdienst-komt-tegemoet-aan-mijn-verzoek-om-vrijstelling/

en de reactie van de heer K. op 1 maart 2012 om 11.12 uur.

Denkt de belastingdienst in de regio van meneer K. dat AOW in TH belast kan worden? Heeft meneer zich hiermee akkoord verklaard? Details ontbreken. Meer ervaringen dan die van meneer K. worden niet gevonden.

Dan deze link:
http://maxius.nl/belastingheffing-van-p ... koninkrijk

CONCLUSIE

AOW is inkomen dat niet in het verdrag wordt genoemd. En er staat geen restartikel in het verdrag.

Belast TH de AOW hier en daar al? Alleen het bovenstaande werd gevonden op internet.

Maar het verdrag is er om dubbele heffing te voorkomen dus doe daar een beroep op. AOW is alleen belastbaar in NL onder het verdrag met Thailand.prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#17 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 03:41

Vraag 14. De belastingdienst weigert mij vrijstelling van loonbelasting.
Ik ben het er niet mee eens. Wat zijn mijn rechten?


De dienst wijst jouw verzoek af. Je hoort waarom want je krijgt daarover een brief of email. Je hebt geen rechten tegen deze afwijzing.

Maar je hebt wel rechten in de volgende fase.

Het uitbetalend lichaam (van pensioen of lijfrente) krijgt geen ‘vrijstelling loonbelasting’ binnen en gaat inhouden. Het stuurt jou een bericht met daarin de bruto-netto berekening en daarna betaalt hij het netto bedrag op jouw bankrekening.

Dat zijn de 2 bewijsstukken waar je wat mee kunt.

Formeel gesproken:

Een belanghebbende heeft het recht bezwaar te maken tegen een opgelegde aanslag. Dit kan op grond van artikel 22j en volgende van de Awr (Algemene wet inzake rijksbelastingen) juncto (=in verband met) artikel 6.4 en volgende van de Awb (Algemene wet bestuursrecht). Dit kan ook ingeval van teveel/te weinig ingehouden loonbelasting en/of verzekeringspremies.

Je wilt bezwaar aantekenen? Je maakt dan een bezwaarschrift en dat is een brief.

Dat moet in de NL taal en het is van groot belang dat je daar naam, adres en burgerservicenummer in zet alsmede datum van inhouding, soort uitkering, het betalend lichaam en het belastingbedrag. Kopietjes van het bankafschrift en van de bruto-netto berekening kunnen alleen maar helpen.

Handtekening en datum niet vergeten. Telefoonnummer en emailadres mogen er gerust bij.

Verder leg je uit waarom je bezwaar hebt tegen het van jou ingehouden bedrag. Moeilijk? Op internet is vast wel een voorbeeld te vinden. Het voornaamste is: wees duidelijk over jouw bezwaren.

De termijn is ZES weken slechts na inhouding (hier onbesproken blijft de verzendtheorie uit artikel 6.9 Awb).

Verstuur je uit Thailand dan luidt het advies dat te doen binnen TWEE weken, airmail en aangetekend. O, die postservice, soms duurt het weken en soms is het er na 5 werkdagen. Ben jij te laat of is de post te traag dan wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Weet je het adres ? Als het Heerlen is:

(Per EMS)
Belastingdienst Limburg/kantoor buitenland
Kloosterweg 22
6412 CN Heerlen
The Netherlands

(Aangetekende luchtpost)
Belastingdienst Limburg/kantoor buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
The Netherlands

Niet-ontvankelijk; en dan ? De belastingdienst zal het bezwaarschrift toch beoordelen en een beslissing nemen, mogelijk aan de bezwaren tegemoet komen. Maar je kunt bij tegenvallend resultaat dan niet in beroep.

De belastingdienst moet een beslissing nemen maar kan eerst nog vragen stellen aan jou.

Over dat vragen stellen volgt nu een opmerking. De Nationale Ombudsman heeft geoordeeld over de termijn die de overheid mag stellen als je in een buitenland woont.

Nationale Ombudsman; zie nummer 11-036 hierna:
http://www.futd.nl/wp-content/uploads/2 ... 11-Def.pdf

Op zeker moment doet de belastingdienst uitspraak op het bezwaarschrift. Daarin kan besloten worden het bezwaar toe te wijzen en volgt terugbetaling van het ingehouden bedrag op jouw bankrekening. De belastingdienst zal zo spoedig mogelijk een vrijstelling uitschrijven, althans dat lijkt logisch.

Maar de belastingdienst kan ook het bezwaar afwijzen. En dan is het procederen of slikken of ......

In dit dossier wordt niet ingegaan op de weg naar de Rechtbank en eventueel het Gerechtshof. Raadpleeg zo snel mogelijk een deskundige vooral omdat er termijnen lopen voor het indienen van het beroepschrift en het betalen van griffierecht.

Maar als je na de afwijzing denkt nieuwe argumenten te hebben om de belastingdienst te overtuigen dan herhaal je de procedure een maand/kwartaal later want van de volgende betaling is weer belasting ingehouden. Toch?

Zelf bezwaar aantekenen kost niet meer dan een aangetekende luchtpostbrief, zeg 100 tot 200 baht. Procederen kost meer geld.

CONCLUSIE

Bij verschil van mening heb je rechten. Gebruik die dan ook. Maar denk er aan, de gang naar de rechter kost geld.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#18 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 03:48

Vraag 15. Waar ben ik goedkoper af met het betalen van belasting over bedrijfspensioen als ik zou mogen kiezen. In NL of in TH?

Ho! Even pas op de plaats svp. Zover zijn we nog niet.

Je mag op heden niet kiezen maar stel je voor dat je wel met inkomen kunt schuiven binnen de regels van wetten en verdrag als ooit de Noorse methode ook voor NL inkomen wordt ingevoerd zoals genoemd in vraag 8?

Want er is al over geschreven, Nederland wil met Thailand in overleg, of is al in overleg, over aanpassing van het verdrag of een geheel nieuw verdrag. En reken maar dat artikel 27 onderdeel is van een wijziging.

Uitleg. Je kunt ALS DAT WORDT INGEVOERD besluiten een deel van het bedrijfspensioen in TH te laten belasten en een deel in NL. Gewoon een zaak van slechts een deel naar TH overboeken, in TH aangifte doen (dat is iets ander dan daadwerkelijk belasting betalen) en bewijsstukken naar NL zenden.

CONCLUSIE

Een deel van het bedrijfspensioen belast in TH en een deel in NL kan goedkoper zijn dan alles te laten belasten in slechts één land. Je pakt in TH immers vrijstellingen en kostenaftrek mee en je stapt in beide landen in de goedkopere schijven.

Maar het is maatwerk. Zoek daar tegen die tijd een deskundige voor.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#19 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 03:51

Vraag 16. Zal ik na emigratie mijn bankrekeningen in NL opheffen in verband met box 3?

Dat is niet nodig.

Kijk in de Wet op de inkomstenbelasting 2001: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/

Artikel 7.7 lid 2 (en dit artikel geldt alleen na emigratie).

De rendementsgrondslag in NL is de waarde van de bezittingen in NL verminderd met de waarde van de schulden in verband met die bezittingen in NL.

Bezittingen in NL zijn:

a. in NL gelegen onroerende zaken,

b. rechten die direct of indirect betrekking hebben op in NL gelegen onroerende zaken, en

c. rechten op aandelen in de winst van een onderneming waarvan de leiding in NL is gevestigd, voorzover zij niet voortspruiten uit effectenbezit of uit dienstbetrekking en zij niet op grond van de afdelingen 7.2 of 7.3 zijn belast.

Bankrekeningen en een gewone spaarpolis van levensverzekering staan er niet bij. Ook de pensioen- en lijfrenterechten vallen niet in box 3.

CONCLUSIE

Ingaand het belastingjaar 2015 is er geen keuzemogelijkheid meer als je in TH woont. Dan heft NL na emigratie alleen in box 3 over onroerende zaken, rechten daarop en ondernemingsvermogen.

In de praktijk blijkt dat het gemakkelijk is ook een bankrekening in NL aan te houden voor AOW en ander inkomen. En je verdeelt het risico; denk aan het depositogarantiestelsel in beide landen.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#20 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 03:57

Vraag 17. Loonheffingskortingen na emigratie naar TH; heb ik daar na 31 december 2014 nog recht op?

Nee. Want de wet is ingaand 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Drastisch, verstrekkend gewijzigd.

(Waarom stippen we dit aan? Het is nog van toepassing tot en met het belastingjaar 2014 en op heden, januari 2015, lopen aangifte-, aanslag- en teruggaaftermijnen nog.)

In vraag 10 is opgemerkt dat NL een nationale regeling kent die je de mogelijkheid biedt te kiezen voor behandeling als binnen- dan wel als buitenlands belastingplichtige. Er is daar geschreven dat die regeling vervalt.

Ingaand het belastingjaar 2015 is er een andere regeling en voor de inhouding van loonheffingen zal men dat merken met de eerste AOW-, WIA- (etc.) en/of pensioenbetaling in januari 2015.

De huidige regeling is vervangen. Je moet nu kwalificeren voor de nieuwe regeling om als binnenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt. En wie kwalificeren ?

Je moet inwoner zijn van de EU, de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), en daarnaast -etc.-.

Maar dat -etc.- hoeft hier niet behandeld te worden want TH staat niet in het rijtje hierboven.

Wat dat betekent voor emigranten met NL-inkomen in TH ?

Niet alleen vervalt de keuzemogelijkheid om het wereldinkomen in NL te laten belasten en de in NL geldende aftrekposten (hypotheekaftrek op een in het buitenland gelegen woning e.d.) geldend te maken, maar alle heffingskortingen vervallen ook. Alle!

In dit forum is al eens geschreven over de heffingskorting na emigratie. Juist mensen met alleen AOW belast in NL, vaak met korting, die een stukje van de algemene heffingskorting kregen bleven geheel buiten de heffing. Dat is voor hen voorbij.

Het stukje heffingskorting vervalt en daarom zal bij velen toch inhouding van loonheffingen plaats gaan vinden. Hoeveel ? Dat is afhankelijk van de omvang van de AOW- uitkering en het tarief in 2015.

Voor mensen met WIA (etc.) geldt het zelfde. Mensen met ander in NL belast inkomen gaan het ook merken.

CONCLUSIE

Wij gaan (meer) betalen.

Ingaand het belastingjaar 2015 zullen alle heffingskortingen voor emigranten naar TH vervallen.

Noot. Er bestaan vragen bij belastingadviseurs of deze aan het woonland gebonden regel niet discriminerend is.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#21 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 04:01

Vraag 18. Conserverende aanslag. Revisierente.
Wat betekenen die woorden voor mij als ik in Thailand AOW heb en bedrijfspensioen?


EEN

De conserverende aanslag.

Conserveren betekent niet alleen voor bederf bewaren, het betekent ook in stand houden. De aanslag wordt opgelegd aan emigranten om een latente belastingclaim veilig te stellen. (Latent=verborgen blijvend). Kijk in deze weblink:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/c ... de_aanslag

En deze:.
http://download.belastingdienst.nl/bela ... 1t23fd.pdf

En ook :
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/c ... gen_woning

De conserverende aanslag wordt alleen ingevorderd als je verboden handelingen verricht met de verzekeringen waarvoor je de aanslag krijgt.

Er zijn voorts bepalingen ten aanzien van aanmerkelijk belangaandelen in een ‘eigen BV’ en/of in een ‘eigen stamrecht-BV’ als behandeld in vraag 11. (Aanmerkelijk belang=in het algemeen bezit van 5% of meer van de aandelen.)

Hoezo verboden handelingen ?

Wat pensioen- en lijfrentepolissen betreft hebben de meeste mensen echt niet de mogelijkheid daarmee te handelen in strijd met polis, pensioenreglement en/of NL wetgeving.

Probeer maar eens een pensioen- of lijfrentepolis af te kopen; het zal niet lukken behoudens bij in de wetten geregelde kleine pensioenen van (2014) max 458,06 euro per jaar. Zie de tips in de laatste vraag.

Maar pas op!

Verpanding van de rechten of het onderzetten (= inzetten) tot zekerheid van een lijfrentepolis is ook een verboden handeling. En zoals je leest in vraag 11 over de vrijvallende lijfrente kun je na emigratie ineens worden geconfronteerd met een dreigende claim.

Heb je een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning en ga je emigreren zonder die woning te verkopen dan is er sprake van te conserveren inkomen. Deskundig advies vragen voordat je emigreert is aanbevolen.

Op andere aanmerkelijk belangaandelen gaat dit dossier niet in.

Na 10 jaar emigratie behoort de conserverende aanslag te vervallen. De praktijk leert dat de belastingdienst wel eens vergeet dat op tijd te doen. Moet je daar iets aan doen, brief schrijven? Iemand ervaring?

Samensteller dezes heeft de vernietiging van de aanslag ook nog niet (na 13 jaar) en doet er niets aan. Komt wel een keer.

CONCLUSIE

Heb je te conserveren inkomen raadpleeg dan een deskundige zeker als het gaat om kapitaalverzekeringen -etc.- eigen woning en om aanmerkelijk belangaandelen zoals een ‘eigen’ stamrecht-BV als behandeld in vraag 11.

Wikkel je jouw pensioen- en lijfrente-aanspraken op een normale manier af (in gangbare termijnen, afhankelijk van het leven, en voor lijfrentes geen afkoop, geen belening of verpanding tot zekerheid) dan heb je van die aanslag geen last. Let op de ervaringen in vraag 11.

Voor de meeste emigranten is de conserverende aanslag -voor zover over pensioenen en lijfrente- vooral het idee dat je een molensteen om je nek hebt hangen maar in de praktijk is het echt niet zwaarder dan een amulet.

Noot. Er bestaan twijfels bij belastingadviseurs of de conserverende aanslag wel kan bij de huidige verdragsbepalingen.

TWEE

Revisierente.

Revisierente is een boete wegens het voortijdig afkopen van een lijfrente-overeenkomst of het niet meer voldoen aan enkele voorwaarden. Dit is de weblink:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/c ... visierente

In verband met wijzigingen in de stamrechtregeling wordt daarbij ook de revisierente gewijzigd. Revisierente is ook verschuldigd als je pensioenrechten afkoopt tot een te hoog bedrag.

CONCLUSIE

Raadpleeg vóór emigratie een deskundige. Zie ook vraag 11 en de oplossing die is gevonden voor lijfrentes die vrijkomen na emigratie.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#22 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 04:05

Vraag 19. Kom ik het land wel uit als ik niet kan laten zien dat ik hier belasting heb betaald of mijn inkomen heb aangegeven?

Kijk hier eens:
http://www.rd.go.th/publish/37748.0.html

De doorlopende tekst van de huidige wetgeving is niet te vinden maar deze maatregel zal vermoedelijk niet verdwenen zijn. Linksboven, ga naar Title 1, section 1-4 en lees wat er staat bij Section 4 Bis en verder. Ben je alleen maar ‘in transit’ hier of niet langer in TH dan 90 dagen per belastingjaar dan gelden die regels niet.

Deze link geeft aan wanneer je een tax clearance moet halen:
http://www.asia-excellent.com/publicati ... .php?id=11

En dan deze link, van een internationaal werkende adviseur:
http://www.bdo-thaitax.com/bdo/prop_report_2009_oct
...en kijk daarin eens naar ‘hoofdstuk’ 2 en 3.

De indruk bestaat dat de gepensioneerde daar niet onder valt maar wel mensen die bronnen van inkomen IN TH hebben. En toch, als je de tekst uit de voorlaatste link letterlijk neemt, voorwaarde nummer 1, kun je het simpele feit dat je in dit land belasting verschuldigd bent er onder trekken.

En dit is een tax clearance:
http://www.rd.go.th/publish/23518.0.html

Op internet is alleen wat klein bier te vinden maar geen echte reacties.

Er valt niets te lezen over enige actie als in de wet beschreven. Men zou het van de daken schreeuwen! Maar als iemand daar staat met een departurecard die 10+ jaar in het paspoort heeft gezeten?

Samensteller dezes was toch op het belastingkantoor en heeft dat gevraagd. Belasting betalen over het bedrijfspensioen hoeft niet maar hoe kom ik het land uit ? Dus ik vraag een tax clearance.

Naar een andere afdeling; drie dames kijken op schermen en in boeken en dan komt het antwoord.

Aan mijn PIN nummer in het geel huisboek heb ik niets. Ik moet eerst een TIN hebben, een Tax Identification Number. Maar dat TIN krijg ik pas als ik belasting betaal; nee, niet alleen aangifte doen, betalen ook.

Maar ik hoef niet te betalen, hoor ik net. Nou, dan krijg ik ook geen tax clearance. Klinkt wel logisch. Aangezien ik geen plannen heb het land te verlaten laat ik dit rusten.

Na publicatie van dit dossier is in september 2014 in een discussie geopperd dat deze wetgeving waarschijnlijk niet geldt voor toeristen en voor ‘langverblijvers’ die geen werkzaamheden in Thailand verrichten of een Thaise onderneming vertegenwoordigen.


CONCLUSIE

Wij staan open voor ervaringen van anderen.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#23 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 04:09

Vraag 20. Zijn er nog tips?

Ja!

EEN

De zorgpolis regelen ruim voor emigratie.

TWEE

De ‘oud regime’ polis van levensverzekering, dus een polis die vóór emigratie valt in box 3.

Die heb je misschien nog niet volledig betaald op datum emigratie en je wilt zekerheid dat die polis wordt volbetaald ongeacht wat er in TH gebeurt.

Je kunt in overleg met de maatschappij de resterende premies als depotstorting betalen aan hun bankafdeling. Uit dat depot betaalt de bank iedere maand/ kwartaal de premie. Je bent van die zorg af.

(Over de eigen woning polissen in box 1 kun je lezen onder vraag 18.)

DRIE

De rekening met 8 ton baht voor de Immigration.

En uiteraard geldt dit ook voor andere bedragen die voor een verlenging X maanden op de bank hier moeten staan.

Frans Farang heeft een rekening bij de Thaise A-bank met daarop precies 800.000 baht. Dat is genoeg voor zijn retirementverlenging. Daarnaast heeft hij bij die bank een betaalrekening met een ATM-kaart.

De A-bank haalt een keer per jaar de kosten voor de ATM-kaart van de betaalrekening af, een paar honderd baht. Maar er ging wat mis: de betaalrekening was leeg en dus nam de A-bank dat geld van de 8 ton rekening af.

Belanghebbende ziet dit helaas pas als hij de brief komt halen voor de verlenging, op de laatste dag van zijn lopend stempel.

Hij heeft geen 8 ton staan, is te laat voor een dagje Bangkok (ambassade) en vliegt naar zijn thuisland voor een jaarvisum. Hij kan opnieuw beginnen. Parbleu!

Het advies luidt: laat het nooit op de laatste dag aankomen voor een dergelijke aanvraag en zet iets meer op de bank dan het minimaal vereiste bedrag. Neem bijvoorbeeld de eerste rente niet op.

VIER

Je kunt overwegen een NL creditcard aan te houden. In TH is het krijgen van een creditcard op zekere leeftijd niet mogelijk of erg lastig.

VIJF

Kleine NL pensioenen mag je afkopen. Doe dat NA emigratie. Als NL mag heffen valt na emigratie de premie volksverzekering uit de heffing.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#24 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 04:13

Vraag 21. Over schenkbelasting.

Wat zegt het Thaise belastingrecht over schenkbelasting?
En wat zegt het verdrag?
Waar wordt geheven als ik schenk na emigratie?
Gelden er vrijstellingen waarbij men geen schenkbelasting hoeft te betalen?


Antwoorden:

Wat doet Thailand?

TH kent (tot op heden januari 2015) geen schenkbelasting (Engels: gift tax). Maar twijfel komt op als je dit leest, vooral omdat men het niet met elkaar eens is:

http://www.thaivisa.com/forum/topic/753 ... -question/

Aan de andere kant is er dit:

http://thailand.angloinfo.com/money/gen ... tance-tax/

En dit van een van ’s werelds grootste adviseurs:

http://www.kpmg.com/global/en/services/ ... ailand.pdf

In deze vraag wordt er van uitgegaan dat TH tot op heden geen schenkbelasting kent.

Wat zegt het verdrag?

Dat is snel duidelijk:

http://wetten.overheid.nl/BWBV0003872/

Lees Artikel 2 lid 3. Daar staat geen schenk- of erfbelasting bij. Het tussen beide landen gesloten belastingverdrag ziet dus niet op de NL schenk- en erfbelasting. En NL heeft geen successieverdrag met TH.

Wat zegt de NL wetgeving?

Weblink: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002226

De wet heet nog steeds Successiewet 1956 maar is grondig herzien. Artikel 1:

1.Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:
1°. erfbelasting over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde;
2°. schenkbelasting over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde.

En voor emigranten naar TH kijken we naar Artikel 3.

1. Een Nederlander die in Nederland heeft gewoond en binnen tien jaren nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten, is overleden of een schenking heeft gedaan, wordt geacht ten tijde van zijn overlijden of van het doen van de schenking in Nederland te hebben gewoond.
2. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde wordt ieder die in Nederland heeft gewoond en binnen een jaar nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten een schenking heeft gedaan, geacht ten tijde van het doen van de schenking in Nederland te hebben gewoond.

Lid 1 zegt “Een Nederlander die...” en lid 2 zegt “Ieder die....” en daar zit verschil in. Het woord ‘metterwoon’ en wat emigreren omvat is toegelicht in de eerste vragen van dit dossier.

Dus, kort gezegd, ben je NL-er, emigreer je naar TH en doe je binnen 10 jaar schenkingen dan heft NL nog (mits je meer schenkt dan de vrijstelling en daarover straks.)

Nu eerst eens de mogelijkheden op een rijtje zetten om het verschil tussen nationaliteit en woonlanden aan te geven.

EEN

Ik ben NL-er, emigreer uit NL naar TH, en schenk binnen 10 jaar na emigratie aan:

1. Mijn kind of een kennis in NL. NL mag heffen.
2. Mijn kind of een kennis in Duitsland. NL mag heffen.
3. Mijn kind of een kennis in TH. NL mag heffen.

Schenk ik na 10 jaar dan mag NL niet meer heffen.

TWEE

Ik ben NL-er, woon mijn hele leven (of ben meer dan 10 jaar NL uit en woon ..) in A-land, B-land of C-land en schenk binnen 10 jaar na emigratie naar TH aan de kinderen of anderen als voren.

NL mag dan niet heffen ook al ligt het vermogen in NL. Maar dan komt mogelijk de wetgeving van A-etc.-land aan de orde en dat wordt hier niet behandeld.

DRIE

Ik ben geen NL-er maar andere EU-er, of andere buitenlander bijvoorbeeld Chileen of Canadees, woon in NL, en schenk binnen EEN jaar na emigratie uit NL naar TH aan ... als voren. NL mag heffen.

VIER.

Ik ben geen NL-er maar andere EU-er, of andere buitenlander bijvoorbeeld Chileen of Canadees, woon in NL, emigreer uit NL naar TH en schenk NA een jaar aan ... als voren. NL heft niet.

Je ziet dat heffen van schenkbelasting na emigratie is gebaseerd op het in NL geldende Europees continentale (fictieve) woonlandbeginsel en dat staat haaks op het domiciliebeginsel gehanteerd in Anglo-Amerikaanse landen. Dit is nader toegelicht in vraag 23 van dit dossier.

De 1-jaars termijn uit Artikel 3 lid 2 geldt alleen voor de schenkbelasting.

VIJF

En wat als partners schenken en de een is NL-er en de andere geen NL-er? Dat kan voorkomen. In beginsel zijn partners één (artikel 26 van de wet) en geldt maar een keer de vrijstelling.

Maar uitzonderingen zijn mogelijk en daar komt zo veel bij kijken dat wij dit niet behandelen in dit dossier. In deze zaak is hulp van een deskundige nodig.

Wat kun je schenken?

Alles. Alles wat je hebt kun je wegschenken. Geld, effecten, onroerende en roerende zaken, auto/boot, polissen van levens- en lijfrenteverzekering, vergunningen en rechten daaruit, je eigen woonhuis, vruchtgebruik, eigenlijk alles.

Let op: het schenken van enkele van hierboven genoemde zaken kan gevolgen hebben voor de heffing van inkomstenbelasting van jou en van derden. Zeker op het terrein van het box-3-vermogen.

Voorts zijn er regels voor de waardebepaling van een onderwerp van schenking; in dit dossier wordt daar niet op in gegaan.

Wij gaan hier uit van schenkingen in geld van hand tot hand en daaronder wordt begrepen van bank tot bank.

Ga je andere dingen schenken dan is begeleiding vooraf door notaris of andere deskundige een must. Je kunt de tarieven van de notaris of de deskundige van te voren opvragen.

Schenken bij leven om de erfenis te verlagen

Daar zijn de vrijstellingen voor. Let op de 180 dagen regeling. Zo kun je ieder jaar een bedrag belastingvrij schenken als je nog niet aan de 10 jaar na emigratie zit.

Je kunt de schenking ook schuldig blijven, dus schenken en gelijk teruglenen. Daar zijn strikte voorwaarden voor. Zie deze link:

http://www.vadnotarissen.nl/?page_id=4561

Schenken vrij van recht

Schenk je geld en moet de ontvanger belasting betalen dan kan dat uit het geschonken geld. Schenk je goederen dan moet de schenkbelasting uit andere middelen worden opgehoest. Dan kan een schenking vrij van recht een oplossing zijn.

De schenking wordt dan ‘gebruteerd’ zodat de schenker zowel het goed schenkt als de belasting betaalt. Daar bestaat rekensoftware voor en de adviseur kan je daarmee verder helpen.

Vrijstellingen 2015

De vrijstellingen staan in artikel 33 van de wet.

Bij schenking door ouders aan een kind is vrijgesteld 5.277 euro per jaar.

Let op: met een eenmalige verhoging voor kinderen tussen 18 en 40 jaar en met een bijzondere regeling als een tot hoofdverblijf dienende woning wordt geschonken.

Nota bene: een van die regelingen, de ‘gouden jubel vrijstelling’, is eind december 2014 vervallen.

In andere gevallen is 2.111 euro vrijgesteld. Zo ook voor een kind aan zijn ouders.

Tarief 2015

Het tarief staat in artikel 24 van de wet.

Tot 121.296 euro is het tarief 10% voor partner en afstammelingen in de rechte lijn, en 30% voor anderen. (Met een hier tussenin liggend tarief voor afstammelingen in 2e en verdere graad).

Boven 121.296 euro zijn de tarieven resp 20 en 40 procent. (Idem)

Er geldt een bepaling ter voorkoming van samenloop van schenk- en overdrachtsbelasting.

Het begrip partner in deze wet

Twee ongehuwde personen worden slechts als partner aangemerkt indien zij 2 jaar voorafgaand aan de schenking:
a) beiden meerderjarig zijn en
b) op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland en
c) ingevolge een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting hebben en
d) geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn, en
e) niet met een ander aan de in de onderdelen a tot en met d genoemde voorwaarden voldoen.

Van wie wordt geheven en hoe?

In de wet staat (artikel 37) dat de belasting wordt geheven bij wege van aanslag. Geheven wordt van de begunstigde, en dat is de persoon die de schenking krijgt. Je krijgt een aanslag en betaalt die.

Loopt de schenking via notaris of deskundige dan kan die de schenkbelasting al afhouden zodat wat je krijgt ook echt voor jou is.

Maar stel, de begunstigde ligt voor altijd op het strand in Zonland en als hij de aanslag krijgt en denkt ‘de pot op’: wat dan?

De Invorderingswet 1990:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/

Daarin staat in artikel 2 letter m dat de wet ook van toepassing is op schenk- en erfbelasting.

Niet betalen betekent dat je een reeks onplezierige maatregelen op je af krijgt en geloof de samenstellers van dit dossier maar, de fiscus krijgt zijn deel. Al moet hij tot jouw AOW of pensioen wachten.

Stel, Thailand gaat straks wel heffen; wat dan?

Dat is koffiedik kijken want niemand weet hoe die wet er uit gaat zien. Maar als het verdrag niet wordt aangepast en je woont in TH dan gaan mogelijk beide landen heffen.

Er is een goedkeuring van de NL Minister dat in bepaalde gevallen de betaalde buitenlandse schenkbelasting in mindering wordt gebracht op de verkrijging zodat minder schenkbelasting wordt geheven.

De goedkeuring ziet echter niet op situsgoederen in NL (onroerende zaken en bedrijfsvermogen) en als in de Thaise wetgeving daar geen vrijstelling of reductie voor bestaat dan kan vrijstelling of reductie in NL alleen middels wijziging van of aanvulling op het verdrag worden gerealiseerd. Anders betaal je in beide landen.

Weblink....

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035673/

De 180 dagen regeling

Zie artikel 12 van de wet. Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden worden gezien als een deel van de erfenis en daarover wordt in beginsel erfbelasting geheven.

Uitzondering voor door de NL staat in TH gedetacheerde mensen (ambassade etc)

Zie Artikel 2 van de wet.

Conclusie

Ter vermijding van schenkbelasting kan men schenken binnen de vrijstellingen en rekening houden met de 10-jaars resp. 1-jaars termijn.

Voor schenken van andere zaken dan geld wordt tussenkomst door notaris of andere adviseur aangeraden.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#25 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 04:36

Vraag 22. Over nalaten (civiel recht)

Welk recht is van toepassing als ik naar TH emigreer en daar wonende kom te overlijden?
Hoe kan ik een Thais testament laten maken en is dat ook elders in de wereld geldig?
Kan mijn bestaand NL testament van betekenis zijn?
Wat zijn de valkuilen?


Antwoorden

Er is een draaiboek bij overlijden beschikbaar in een blog. Google naar:
/expats-en-pensionado/draaiboek-bij-overlijden-van-nederlandse-expats-thailand/

Op zich is een testament maken in TH niet moeilijk maar het op de juiste wijze formaliseren is lastig en specialistisch werk. Men schroomt niet naar de rechter te gaan om het testament ongeldig te laten verklaren.

In TH wordt veel belang gehecht aan authentieke aktes (authentiek: echt en daardoor betrouwbaar) en het strikt naleven van de voorschriften en voorwaarden. Semi-authentieke aktes en niet authentieke aktes kunnen door de mensen die niets erven (of die meer willen) worden aangevochten voor de rechter.

De indruk bestaat dat het verkeerd plaatsen van een leesteken of het ontbreken van een enkele regel het testament ongeldig maakt.

Je kunt in deze link nalezen hoe de wet luidt (Book VI):

http://www.thailandlawonline.com/thai-f ... foreigners

Er is over deze materie geschreven en lees vooral de commentaren van ervaringsdeskundigen. Google naar::

/lezersvraag/schenkingen-bij-leven-thailand-aanvechtbaar/

Dit is een weblink met informatie over testamenten en met waarschuwingen:

http://www.thailawonline.com/en/family/ ... -and-wills

Het Haags Erfrecht Verdag 1989

Dat geeft aan: je woont in TH, bent geen TH national, en woont er meer dan 5 jaar. Dan geldt het recht van TH. Woon je er geen 5 jaar dan geldt (in dit geval) het NL civiele recht. Dat bepaalt wie jouw erfgenamen zijn en wat hun erfdeel is.

MAAR DAT VERDRAG IS NOG NIET IN WERKING. NEDERLAND HEEFT ALS ENIGE LAND ONDERTEKEND EN ER MOETEN TENMINSTE 3 LANDEN GETEKEND HEBBEN VOORDAT HET VERDRAG IN WERKING TREEDT.

Wel komt in augustus 2015 de Europese Verordening Erfrecht maar daar valt TH niet onder.

Conclusie

Maak na emigratie naar TH hier een testament. Daarin leg je vast welk recht van toepassing is en wie de erfgenamen zijn. Zoek een advocaat met notarisbevoegdheden. Die vestigen zich meer en meer ook buiten de grote steden in TH.

Er zijn NL-ers die een Thais testament hebben en dat in Engelse vertaling via een NL notaris hebben gedeponeerd bij het Centraal Testamenten Register (CTR). Zo duur is dat niet en het testament ligt ook in NL vast.

Is zonder die registratie jouw Thais testament elders in de wereld niet geldig? De samenstellers van dit dossier denken dat jouw erfgenamen met de simpele hierboven omschreven handeling iedere discussie in NL voorkomen of aankunnen.

Je kunt ook jouw NL testament in TH laten registreren. Zie daarvoor de eerste weblink in deze vraag.

‘Na mij de zondvloed’ kan natuurlijk ook (en daar zijn helaas voorbeelden van...) maar als je de zorgplicht voor partner en/of kinderen serieus neemt dan neem je stappen voor je dementeert of komt te overlijden.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#26 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 04:41

Vraag 23. Over nalaten en erfbelasting (fiscaal recht).

Welke erfbelasting is van toepassing als ik na emigratie in Thailand kom te overlijden?
Heft Thailand en waarover?
Heft Nederland en waarover?
Wat gebeurt er bij samenloop van heffing?


Antwoord

Een aantal regels is behandeld in vraag 21 en de samenstellers verwijzen naar die vraag. Over wat emigratie is en over NL ‘metterwoon’ verlaten is in dit dossier al geschreven.

Thaise wetgeving

TH heeft tot op vandaag (januari 2015) geen erfbelasting. Maar het is (voor de zoveelste keer) aangekondigd en het lijkt er op dat men nu doorzet.

Een weblink...

http://www.thaivisa.com/forum/topic/747 ... -ncpo-nod/

...en lees in het voorstel -als dat ‘het’ voorstel gaat worden tenminste-:

The inheritance tax would be levied on all domestic assets passed down to descendants such as residences, land, cars, stocks and bonds. But it would not be collected from assets overseas. The ministry declined to disclose details such as progressive tax rates.

En vertaald staat er….

De erfbelasting zou worden geheven op alle goederen doorgegeven aan (geërfd door ?) nakomelingen zoals woningen, grond, auto’s, effecten en obligaties. Maar zou niet worden geïnd van goederen in buitenlanden. (Cryptisch. Zijn goederen in een buitenland vrij van erfbelasting of wordt daar niet uit geïnd?). De minister weigerde details te geven over de tarieven.

Het is cryptisch, het bovenstaande. Maar er is nog geen wet dus de samenstellers van het dossier gaan er nu niet op in.

Op 16 november 2014 publiceerde de Bangkok Post een ‘poll’ en daaruit komt een tarief van 10% als ‘meest aanvaard’ naar voren. Wel, of dat een indicatie is?

Het verdrag

Zie vraag 21. Het verdrag geldt (januari 2015) niet voor erfbelasting.

Nederlandse wetgeving

10-jaars termijn

Zie vraag 21 van dit dossier.

Het begrip partner in deze wet
Twee ongehuwde personen worden slechts als partner aangemerkt indien zij 6 maanden voorafgaand aan het overlijden:
a) beiden meerderjarig zijn en
b) op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland en
c) ingevolge een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting hebben en
d) geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn, en
e) niet met een ander aan de in de onderdelen a tot en met d genoemde voorwaarden voldoen.

Vrijstellingen 2015

Artikel 32 van de wet

Van wat de partner erft is vrijgesteld 633.014 euro

Kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden en die ten gevolge van ziekte of gebreken vermoedelijk in de eerstkomende drie jaren buiten staat zullen zijn om met arbeid die voor hun kracht berekend is, de helft te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen van gelijke leeftijd in staat zijn aan inkomen uit arbeid te verwerven: 60.138 euro

Andere kinderen, en kleinkinderen, 20.047 euro.

Ouders van de overledene 47.477 euro.

Andere verkrijgers 2.111 euro.

Dan zijn er nog andere vrijstellingen waarvoor wij verwijzen naar artikel 32.

Tarief 2015

Artikel 24. Het tarief is gelijk aan het tarief voor de schenkbelasting, zie vraag 21 van dit dossier.

De 180 dagen regeling

Zie artikel 12 van de wet en vraag 21 van dit dossier.

Uitzondering voor door de NL staat in TH gedetacheerde mensen (ambassade etc)

Zie Artikel 2 van de wet.

Samenloop met heffing door TH

Zie het behandelde in vraag 21.

Aanslag en betaling

Zie vraag 21 van dit dossier.

Conclusie

De plannen van TH zijn niet uitgewerkt; komt er wel of geen wetgeving en wanneer dan wel?

Bezit liggend in TH wordt hoogstwaarschijnlijk ter heffing aan TH toegewezen. Omtrent bezit in buitenlanden bestaat geen zekerheid of TH heft.

NL heft over alles dat wordt verkregen binnen de 10-jaars termijn.

Onduidelijk is, bij het samenvallen van heffing, waar reductie wordt verleend in de toekomst. Het verdrag zal alsdan leidraad zijn als dat wordt aangepast voor erfbelasting.

Behandeling door een notaris of andere deskundige wordt dringend geadviseerd. Je kunt een offerte vragen van de kosten aan de zaak.

Tenslotte aandacht voor de verschillen in wetgeving; een stuk theorie en een voorbeeld.

Een toelichting bij de voorlaatste conclusie, het ‘waar’ van reductie.

Uitbreiding van het bestaande verdrag tussen beide landen met schenk- en erfbelasting is niet te verwachten. De meeste landen hebben geen successieverdragen.

NL heeft er slechts 7 afgesloten (niet met TH) en 5 ervan zien alleen op erfbelasting. Slechts met Groot-Brittannië en met Oostenrijk is ook het heffen van schenkbelasting geregeld.

De reden moet je zoeken in de uiteenlopende rechtsstelsels. Anglo-Amerikaanse landen benaderen successiekwesties anders dan Europees continentale landen. Het domiciliebegrip in Anglo-Amerikaanse landen is ruimer dan het continentale woonplaatsbeginsel.

Ook het situsbegrip is lang niet overal eenduidig. Gevolg: verschillende heffingsgrondslagen en het heffen van dubbele belasting, soms tot meer dan 100% van de waarde van de erfenis.

Een voorbeeld.

Een Nederbelg met een vakantiehuis in Frankrijk laat na aan een kind dat in Spanje woont. De 10-jaarstermijn is nog niet voorbij.

NL heft op grond van de fictieve woonplaats.
België heft op grond van de feitelijke woonplaats.
Frankrijk heft want het ziet het huis als een situsgoed.
Spanje heft omdat de verkrijger (het kind) daar woont.

Tel uit je verlies! Het kind moet geld meebrengen, mogelijk meer dan de waarde van de erfenis maar sowieso van het vakantiehuis.

Er zijn meer voorbeelden uit de praktijk, onder meer bij nalaten aan een kind in de USA.

Voordat je een erfenis aanvaardt is het raadplegen van een belastingadviseur of een notaris met kennis van internationaal belastingrecht een must.

En dan sluiten we dit serieus verhaal af met een kwinkslag.

Moet de gemiddelde NL-emigrant naar TH zich nu zorgen gaan maken? Je hebt immers alles netjes vastgelegd in een testament?

Je laat -zoals zovelen hier- aan jouw Thaise partner na de bankrekeningen in TH en NL, het recht van vruchtgebruik, opstal of een huurrecht van het huis waarin jullie wonen, een gebruikte auto, een ‘motosaai’ en een schilderij voorstellende de Afsluitdijk.

Vertel jouw partner maar zich geen zorgen te maken.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#27 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 05:37

Vraag 24.

Ik vraag geen vrijstelling aan in Nederland. Laat de staat dat maar sparen. Ik vraag dat na afloop van het jaar terug op aangifte en heb zo een spaarcentje.


Antwoord

Als je dat inkomen kunt missen dan kun je dat doen.

Verheug je niet op een hoge rente van de staat. En let op, er zit een termijn aan het indienen van de aangifte.

Maar als je geen enkele vermindering vraagt bij de belastingdienst zal de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op het inkomen worden ingehouden.

En die krijg je niet terug van de belastingdienst, want daar gaat die premie niet naartoe. Dat kan alleen na een briefwisseling met de uitkeringsinstantie. Ook daar zit een termijn aan.

Conclusie

Je bent beter af met het vragen van vrijstelling premieheffing volksverzekering, vrijstelling premie zorgverzekeringswet en -indien van toepassing- vrijstelling loonbelasting.

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#28 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 05:37

Vraag 25
Gereserveerd

prajak
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 17884
Lid geworden op: zaterdag 21 juni 2008, 00:24

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#29 Bericht door prajak » zondag 11 januari 2015, 05:38

vraag 26
Gereserveerd

Gebruikersavatar
Chang
Site Admin
Site Admin
Berichten: 575
Lid geworden op: dinsdag 01 februari 2005, 19:45
Contacteer:

Re: Belastingdossier postactieven; het dossier.

#30 Bericht door Chang » woensdag 19 april 2017, 15:11

Dit dossier is bijna 3 jaar oud en er komt geen update voordat duidelijk is wat het plan Dijkhuizen gaat brengen, mogelijk tegen 2020 pas. Voorts kunnen de in het dossier opgenomen links verouderd zijn en zijn inmiddels tarieven aangepast.

In dat verband wordt geadviseerd met meer dan de gebruikelijke prudentie dit dossier te raadplegen.

(Geplaatst op verzoek van de auteurs)

Gesloten

Terug naar “Belasting, WAO en AOW”