Partneralimentatie niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen met een in Nederland te belasten pensioen

Post hier je vragen over belasting, WAO en AOW in Thailand.
Moderators: Chang, Patriot, Broom

Moderator: Loempia

Plaats reactie
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1359
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Partneralimentatie niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen met een in Nederland te belasten pensioen

#1 Bericht door Lammert de Haan » donderdag 11 juli 2019, 23:20

Ingaande 1 januari 2015 zijn in de Wet inkomstenbelasting 2001 de begrippen al dan niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige opgenomen. Om te kwalificeren moet je aan een drietal eisen voldoen:
a. je moet wonen in de EU, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein of op een van de BES-eilanden;
b. tenminste 90% van je wereldinkomen moet belast zijn in Nederland;
c. je moet een verklaring van de bevoegde belastingautoriteit van je woonland kunnen over leggen.

Voldoe je aan deze eisen dan kwalificeer je als buitenlandse belastingplichtige en geniet je dezelfde rechten t.a.v. aftrekposten en vrijstellingen als een binnenlandse belastingplichtige. Kwalificeer je niet dan heb je geen recht op aftrekposten en vrijstellingen. Alsdan kunnen zich grote problemen voordoen indien je geniet van een in Nederland te belasten overheidspensioen.

Als gevolg van deze wetswijziging is nl. voor gescheiden echtelieden een ongelijke behandeling binnen een en dezelfde groep van niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen met een in Nederland te belasten overheidspensioen ten aanzien van de verevening van het partnerpensioen ontstaan.

Voor deze verevening kunnen we een tweetal regimes onderscheiden, nl.:
a. gescheiden na 26 november 1981 maar voor 1 mei 1995 en vallend onder het pensioenarrest (Boon Van Loon arrest) en
b. gescheiden na 30 april 1995 en vallend onder de werking van de Wet verevening pensioenrechten (Wet VPS).

Ad a. De gescheiden echtelieden komen zelf de verdeling van het partnerpensioen overeen, zulks met inachtneming uiteraard van het pensioenarrest. De pensioenuitvoerder blijft hierbij buiten beeld en betaald aan de (hoofd)gerechtigde het volledige pensioen uit waarna hij of zij zelf tot doorbetaling moet overgaan aan de gewezen echtgenoot/echtgenote. De doorbetalende belastingplichtige bracht vervolgens deze doorbetaling als een persoonlijke verplichting in mindering op zijn of haar belastbaar inkomen. Voor de ontvangende belastingplichtige was dit vervolgens een belastbaar inkomen.

Voor de doorbetalende niet gekwalificeerde buitenlandse belastingplichtige is hierin een dramatische wijziging aangebracht. Voor hem of haar verviel ingaande 2015 de mogelijkheid van het opvoeren in de aangifte inkomstenbelasting van aftrekbare persoonlijke verplichtingen, zoals het doorbetaalde pensioendeel. Voor de ontvangende (binnenlandse) belastingplichtige veranderde er uiteraard niets.

De doorbetalende belastingplichtige betaalt ‘gewoon’ belasting over deze doorbetaling (is negatief inkomen) terwijl de ontvangende belastingplichtige hierover als positief inkomen ook nog eens belasting is verschuldigd: 2 maal hetzelfde bedrag aan inkomen belasten: zowel het negatieve als het positieve inkomen. Dat kan alleen in Nederland!

Ad b. In vrijwel alle gevallen verzoeken beide partijen om verevening aan de pensioenuitvoerder van de met inachtneming van de Wet VPS overeengekomen verdeling: ieder krijgt zijn of haar deel, behoeft er geen doorbetaling plaats te vinden en ontstaat er geen recht op aftrek.

Ziedaar het verschil in behandeling binnen de groep van niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen met een in Nederland te belasten overheidspensioen :

groep a: de ontvanger van het pensioen betaald over het volle bedrag (dus ook over het doorbetaalde pensioendeel) belasting; er bestaat geen recht meer op aftrek van deze doorbetaling; de ontvanger van de doorbetaling blijft hierover echter wel belasting verschuldigd en

groep b: een ieder betaald slechts over zijn of haar deel van het pensioen belasting.

LET WEL. Op zich is de tweedeling in kwalificerende en niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen toegestaan nu zij is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel. Echter een ongelijke behandeling binnen één en dezelfde groep van belastingplichtigen, nl. de niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen met een in Nederland te belasten overheidspensioen, komt neer op belastingdiscriminatie en is daarmee doodzonde nr. 1 binnen het Bestuursrecht.

Mogelijk wacht er werk aan de winkel voor fiscalisten, gespecialiseerd in het internationaal belastingrecht, om de onredelijkheid van deze ongelijke behandeling binnen één en dezelfde groep van belastingplichtigen aan te tonen voor de Bestuursrechter. Zodra ik een dergelijk geval binnen mijn adviespraktijk tegenkom, zal ik dan ook niet schromen om één en ander aan de kaak te stellen. Dat zal zeker uitmonden in een gang naar de Bestuursrechter omdat dit buiten de competentie valt van de Belastingdienst. Zij voert immers enkel de wet uit. Alleen de Bestuursrechter kan de wet op dit punt terzijde schuiven wegens belastingdiscriminatie c.q. strijd met een hogere regeling!


DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Plaats reactie

Terug naar “Belasting, WAO en AOW”